Hin

Dignitaries From All Walks of Life Grace Amrit Mahotsav Event at Zadeshwar(Gujrat)

VIPs grace the event at Zadeshwar BK Center. 


Azadhi ke Amrith Mahotsav event was joined by list of VIP’s :

 1. Dushyant Patel, Dandak Shri, Govt.of Gujarat, ML A-Bharuch

 2. Jivrajbhai Patel, Director, Sadvidhya Mandal, Bharuch

 3. Divyesh Patel, Dean, Agriculture college, Bharuch

 4. Pareshbhai Shah, Director- Narmada College, Bharuch

 5. Jignesh andadiya, Maha Mantri, Ankleshwar-B.J.P

 6. Sagarbhai patel, Director, Dudhdhara dairy, Bharuch

 7. Narendrabhai Patel , M.D, Dudhdhara Dairy, Bharuch

 8. Ashok Nizama, Sarpach Shri, Zadeshwar

 9. Shailaben Patel, Gram Panchayat, Zadeshwar

 10. Kaminiben, Yoga Trainer, Bharuch District

 11. BK Prabhabahen, Subzone Incharge, Bharuch

 12. BK Rajeshbhai Dave- Zadeshwar