ఆశీర్వాదాల పాజిటివ్ ఎనర్జీ (పార్ట్ 4)

ఆశీర్వాదాల పాజిటివ్ ఎనర్జీ (పార్ట్ 4)

ప్రపంచ వార్తలను ఎలా చూడాలి?

మనం వార్తాపత్రికలో ఒక వ్యక్తి లేదా స్థానం గురించి చదివినప్పుడు లేదా వార్తా ఛానెల్‌ని చూస్తున్నప్పుడు, అవే ఎమోషన్స్ లో ఉంటాము. ప్రకృతి వైపరీత్యాలు, ఉగ్రవాదుల దాడి, ప్రమాదాలు , అనారోగ్యం, ఆర్థిక సంక్షోభం వంటి వార్తలను చూస్తుంటే దుఃఖం, భయం, కోపం, ద్వేషం కలగడం సహజం. ఈ ఎమోషన్స్ లో ఉంటే అది ఇక బాహ్య ప్రపంచం యొక్క వార్త మాత్రమే కాకుండా  మన అంతర్గత ప్రపంచం యొక్క క్వాలిటిగా మారుతుంది. నెగెటివ్ ఎమోషన్స్ రచించడం ద్వారా, మనం అక్కడ ఉన్న వ్యక్తులకు, ప్రదేశానికి కూడా అదే వైబ్రేషన్‌ను ప్రసరింపజేస్తాము. మనం వారికి ఇప్పుడు ఉన్న బాధను ఎక్కువ చేస్తాము. బాధితులకు ఉన్న బాధను మనం అనుభవించటం దయ అని భావిస్తాము.  మనం వారికి మరింత నొప్పిని కలగ చేయాలా లేదా వారికి నయం అయ్యే  శక్తిని ఇవ్వాలా అని మనం ఆలోచించుకుందాము. దయ అంటే వారిని అర్థం చేసుకొని వారికి అవసరమైన వాటిని ఇవ్వడం. కోపం, ద్వేషం ఉంటే ప్రేమను, భయాందోళన ఉంటే శాంతిని ఇవ్వాలి. వార్తలను చూస్తున్నప్పుడు… ఇప్పటికే ఉన్న వైబ్రేషన్స్ కాకుండా వారికి అతీతమై అవసరమైన వైబ్రేషన్‌లను తయారుచేయండి.

ప్రపంచంలో ఏమి జరుగుతుందో అదే వైబ్రేషన్‌ను మనం సృష్టిస్తే, మనం దానిని ప్రపంచంలోకి ప్రసరింపజేస్తాము మరియు ప్రపంచంలో అంతకంటే ఎక్కువ జరుగుతుంది. ఉగ్రదావాదుల దాడి గురించి విని, ద్వేషాన్ని పెంచుకుంటే, మనం ప్రపంచంలో ద్వేషాన్ని ప్రసరింపజేస్తాము. ప్రపంచంలోని వైబ్రేషన్స్ ద్వేషం  వైపు మళ్లుతాయి మరియు ప్రపంచంలో హింస పెరుగుతుంది. మంచి  చేసే శక్తిని వారికి ఇవ్వడానికి, ప్రపంచాన్ని ప్రేమ మరియు శాంతి వైపు మళ్లించడానికి, మనం హింసను చూస్తున్నప్పుడు కూడా ప్రేమ మరియు శాంతి భావాలను సృష్టించి, వాటిని ప్రసరింపజేయాలి. నిర్లిప్త పరిశీలకుడిగా ఉండటం అంటే సన్నివేశం యొక్క భావోద్వేగానికి భిన్నంగా ఒక భావోద్వేగాన్ని సృష్టించడం. ప్రపంచానికి ఐక్యత, కరుణ, గౌరవం, ప్రేమ మరియు శాంతి వైబ్రేషన్స్  అవసరం. ఈ వైబ్రేషన్స్ ను ఎల్లప్పుడూ సృష్టిద్దాం. ప్రపంచంలోని వైబ్రేషన్స్ ప్రభావంతో జీవించడం ఒక విధానం. మన వైబ్రేషన్స్ తో ప్రపంచాన్ని ప్రభావితం చేయడం మరొక విధానం.

మీ సమీపంలో ఉన్న రాజయోగ మెడిటేషన్ సెంటర్ కొరకు

రికార్డు

28th-sept-2023-soul-sustenance-telugu

ఆంతరిక అందానికి 3 అద్దాలు (పార్ట్ 4)

మూడవ అద్దం మీ ఆలోచనలు, మాటలు మరియు చర్యల అద్దం – మీ గురించి మరియు ఇతరుల గురించి మీరు ఏమనుకుంటున్నారో, ఏమి ఫీల్ అవుతున్నారో ఇతరులకు కనిపించదు కేవలం మీకు మాత్రమే తెలుస్తుంది.

Read More »
27th-sept-2023-soul-sustenance-telugu

ఆంతరిక అందానికి 3 అద్దాలు (పార్ట్ 3)

గత రెండు రోజుల సందేశాలలో, అంతర్గత అందానికి మొదటి అద్దం – ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం యొక్క అద్దం గురించి మేము వివరించాము. రెండవ అద్దం మెడిటేషన్ యొక్క అద్దం – మెడిటేషన్ యొక్క నిశ్చలత

Read More »
26th-sept-2023-soul-sustenance-telugu

ఆంతరిక అందానికి 3 అద్దాలు (పార్ట్ 2)

నిన్నటి సందేశంలో ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం అనే మొదటి అద్దం గురించి చర్చించుకున్నాం. ఈ అద్దం మీకు పరమాత్మను కూడా చూపుతుంది, వారి సద్గుణాలను , పదాలు మరియు చర్యలను గురించి మీకు గుర్తు చేస్తుంది.

Read More »