నిజమైన విజయం యొక్క ప్రాథమిక సూత్రాలు

నిజమైన విజయం యొక్క ప్రాథమిక సూత్రాలు

కొన్నిసార్లు మనం మన లక్ష్యాలను సాధించలేనప్పుడు, మనము నేను విజయవంతం కాలేదు, నేను విఫలమయ్యాను అని అంటాము. మిమ్మల్ని మీరు ఫైల్యూర్ అని అనుకోవడం తగనిది. మిమ్మల్ని మీరు ఎల్లప్పుడూ నిజమైన విజయవంతులుగా చూసుకోవటం ప్రారంభించండి. మనం అనుకున్నది సాధించనప్పుడు, మనల్ని మనం ఫైల్యూర్ అని ముద్రించుకుంటాము. విజయం యొక్క సారాంశాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి.

  1. విజయం అనేది మీరు చేసే పని వల్ల కాదు, విజయం అనేది అసలు మీరు ఎవరో, దాని వలన. నేను- జీవిని, ఆలోచించే, అనుభూతి చెందే, మాట్లాడే, ప్రవర్తించే, కార్యసాధనలోకి వచ్చే, ప్రతి పనిని పూర్తి చేసి, లక్ష్యాలను సాధించే శక్తిని. విజయం నేను జీవిని అనే చేతనంలో ఉండటంతో మొదలవుతుంది, పనులు చేయడంతో కాదు.
  2. మీరు సంతోషంగా లేకుండా, కలవరపడుతూ, ఉద్రేకంతో లేదా అహంభావంతో, మీ ప్రాపంచిక కోరికలను నెరవేర్చుకుంటే, మిమ్మల్ని మీరు విజయవంతులు అని చెప్పుకోగలరా? మీరు స్వయంతో సంతోషంగా లేనందున మీరు సంతోషంగా ఉండలేరు.
  3. మీరు సంతోషంగా, శ్రద్ధగా మరియు దయతో ఉన్నప్పుడు మీరు విజయవంతులని  గుర్తుంచుకోండి. మీరు వ్యక్తుల విజయాలు, పదవి లేదా వయస్సుతో సంబంధం లేకుండా వారితో కనెక్ట్ అయితే మీరు విజయవంతులు. మీకు తెలిసిన వాటిని ఇతరులతో పంచుకుని సహకరిస్తే మీరు విజయవంతులు.
  4. మీరు జీవి అనే చేతనంతో విజయం సాధించి, బాహ్య ప్రపంచంలోకి వచ్చినప్పుడు, మీరు మీ విజయాలను ఆనందించగలుగుతారు. మీరు కోరుకున్నది మీకు లభించనప్పటికీ, మీరు సాధించేది ప్రస్తుతానికి పెండింగ్‌లో ఉంది కనుక మీరు ఇప్పటికీ విజయవంతులని గుర్తుంచుకోండి. తద్వారా మీరు మళ్లీ ప్రయత్నించి సాధించే శక్తిని కలిగి ఉంటారు.

మీ సమీపంలో ఉన్న రాజయోగ మెడిటేషన్ సెంటర్ కొరకు

రికార్డు

4th Dec 2023 Soul Sustenance Telugu » Brahma Kumaris | Official

మానసిక భారాలు మరియు ఒత్తిళ్ళను అధిగమించుట (పార్ట్ 1)

ఆధ్యాత్మిక స్థాయిలో, భారం (ప్రెషర్) అంటే మనపై పని చేసే బాహ్య శక్తిని, దానిని భరించగల లేక ఎదిరించగల మన సామర్థ్యంతో విభాగిస్తే వచ్చేదే భారం. అందువలన, శక్తి మరియు ఎదిరించగల సామర్థ్యం ఒత్తిడి

Read More »
3rd Dec 2023 Soul Sustenance Telugu » Brahma Kumaris | Official

మెడిటేషన్ లో చేయవలసిన మరియు చేయకూడని 10 అంశాలు (పార్ట్ 2 )

ఆత్మానుభూతి పొందుతూ కర్మలలో ఆత్మానుభూతి చేసుకోవడం – మెడిటేషన్ కు ముఖ్యమైన పునాది ఆత్మ యొక్క స్పృహ ఉండడం. స్వయాన్ని ఆత్మగా అనగా జ్యోతి స్వరూపంగా భావిస్తూ, ఆత్మ యొక్క నిజగుణాలను అనుభూతి చేసుకోవడం.

Read More »
2nd Dec 2023 Soul Sustenance Telugu » Brahma Kumaris | Official

మెడిటేషన్ లో చేయవలసిన మరియు చేయకూడని 10 అంశాలు (పార్ట్ 1)

ఒక పాజిటివ్ ఆలోచనతో మీ మెడిటేషన్ ను ప్రారంభించండి – మెడిటేషన్ ప్రారంభించే ముందు, మీరు స్వచ్ఛమైన మరియు ప్రశాంతమైన జీవి అని మరియు సర్వ గుణాల, శక్తుల సాగరుడైన భగవంతుడు మీ తండ్రి

Read More »