Hin

Soul sustenance 16th january telugu

మీ దృష్టిని నిష్పక్షపాతంగా మరియు ప్రతి ఒక్కరిని ఆత్మికంగా మార్చండి

గౌరవం మరియు వినయం వంటి మీ నిజ గుణాల ద్వారా వ్యక్తులతో కనెక్ట్ అవ్వండి. మీ గుణాలు మీ స్వంతం. ప్రతి ఒక్కరితో, ప్రతి పరిస్థితిలో మరియు ప్రతిసారీ వాటిని ఉపయోగించండి. మీరు ఒకరితో మర్యాదగా మరియు మరొకరితో అహంభావంతో ఉంటే లేదా మీ ప్రవర్తన ఇతరులు మీతో ప్రవర్తించే దానిని బట్టి ఉంటే , మీ ఉన్నతమైన వ్యక్తిత్వం తగ్గి పోతుంది. మీ చుట్టూ ఎవరూ సరిగ్గా లేకపోయినా, మీ గుణాల నుండి మీరు దూరం కాకండి. ఎవరిపైనైనా పక్షపాతం చూపించినట్లు అయితే మన స్వంత నమ్మకాలు మరియు వాస్తవికత మధ్య అడ్డంకులు ఏర్పడతాయి . కొన్నిసార్లు మనం ఒకరి కంటే మరొకరిని ఎందుకు ఇష్టపడతామో, ఏదైనా స్థలాన్ని ఎందుకు ఇష్టపడమో, లేదా ఒక బ్రాండ్‌ను ఎందుకు తిరస్కరిస్తామో మనం చెప్పలేము. మనం ఎంత పక్షపాతంతో ఉంటామో, అంత అసమంజసంగా ఉంటాం.

    • మీ స్వరూపం, స్థానం, సంస్కృతి, జాతీయత, మతం – మీరు తెచ్చిపెట్టుకున్నవి, మీరు అవి కాదు. కాబట్టి వ్యక్తులతో వారి పాత్రను బట్టి , స్థానాన్ని బట్టి కనెక్ట్ అవ్వకండి. ఇది పక్షపాతానికి దారితీస్తుంది. ఆధిక్యత లేదా న్యూనత యొక్క భవాలను సృష్టిస్తుంది.
    • మీ మనసు ఎవరికోసమో లేదా దేనికోసమో సరిగ్గా ఆలోచించకపోతే, మీరు సామాజిక ఒత్తిడి లేదా ఇతరుల ఆమోదం కారణంగా పక్షపాతంతో ఉన్నారేమో అని చెక్ చేసుకొండి. నమ్మకాన్ని సరిదిద్దుకోండి మరియు మీ అభిప్రాయాన్ని మార్చుకోండి.
    • మీరు పవిత్రమైన ఆత్మ అని, మరొక పవిత్రమైన ఆత్మతో మాట్లాడుతున్నారని మీకు మీరు గుర్తు చేసుకోండి. మర్యాదను ఇచ్చి పుచ్చుకుంటూ పాత్రల ప్రకారం సామాజిక నియమాలను అనుసరించండి . మనము వ్యక్తిని గౌరవించాలి. ఇది వ్యక్తుల పాత్రలు, విశ్వాసం, జాతీయత లేదా మరే ఇతర అంశాల ప్రకారం మారకూడదు.
    • స్వచ్ఛమైన మనస్సుతో వ్యక్తులను కలవండి, వారి గురించి మీరు కలిగి ఉన్న గత ప్రభావాలను తొలగించండి. కొత్త ఆలోచనా విధానం మరియు కొత్త ప్రవర్తనతో వారిని చూడండి.

మీ సమీపంలో ఉన్న రాజయోగ మెడిటేషన్ సెంటర్ కొరకు

రికార్డు

14th july 2024 soul sustenance telugu

ఆలోచనా ప్రకంపనలు మరియు వాటి ప్రాముఖ్యత

వాతావరణం అనే పదానికి రెండు అర్థాలు ఉన్నాయి. ఒకటి మన చుట్టూ ఉన్న భౌతిక గాలిని సూచిస్తుంది, మరొకటి ఏదైనా ఒక ప్రదేశంలో ఆలోచనా ప్రకంపనలు సృష్టించే సూక్ష్మ ప్రభావాన్ని సూచిస్తుంది.  రద్దీగా ఉండే

Read More »
13th july 2024 soul sustenance telugu

ఆకర్షణ సిద్ధాంతం (లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్) – మనమేమిటో మనం అదే పొందుతాము

కుటుంబం లేదా స్నేహితుల నుండి అంగీకారం పొందడానికి చాలా కష్టపడి ప్రయత్నించినప్పటికీ, ప్రేమ మరియు ఆప్యాయతను అందని కొంతమంది వ్యక్తులను (లేదా మనల్ని కూడా) మనం చూస్తూ ఉంటాము. వారు అందరినీ చూసుకుంటారు కానీ

Read More »
10th july 2024 soul sustenance telugu

భగవంతుడు ప్రపంచాన్ని ఎలా శుద్ధి చేస్తాడు? (పార్ట్ 2)

భగవంతుడు మార్పులకు అతీతుడు. వారు స్వచ్ఛత, గుణాలు మరియు శక్తులలో స్థిరమైన వారు. భగవంతుడు తన ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం ద్వారా వెల్లడించినట్లుగా, భూమిపై 5000 సంవత్సరాల ప్రపంచ నాటకం నాలుగు సమాన దశలగా నడుస్తుంది

Read More »