చక్కని బంధాలు – విజయానికి బాటలు (పార్ట్ 1)

చక్కని బంధాలు – విజయానికి బాటలు (పార్ట్ 1)

మనందరినీ దగ్గరకు చేర్చి, బంధాలను జీవితానికి ముఖ్య సాధనంగా చేసి, మనల్ని దగ్గరగా పెనవేసిన ప్రపంచంలో మనం జీవిస్తున్నాము. కానీ ఆ బంధాలు ఈ రోజు పూర్వం ఉన్నంత అర్థవంతంగా, లోతుగా లేవు అన్నది బాధాకరమైన విషయమే కానీ ఇదే సత్యము. మనం తరచూ త్వరిత విడాకులు మరియు స్నేహంలో విచ్ఛిన్నాలను, కుటుంబంలోను, ఆఫీసులోను మరియు ఇతర చోట్ల వింటూనే ఉన్నాము. మనం ఎటు వెళ్తున్నాము? మన ఈ బంధాలు ఎందుకు ఇంత బలహీనపడ్డాయి? ఒకవేళ ఆ బంధాలు ఉన్నాకానీ అవి ఇవ్వాల్సినంత సంతోషాన్ని ఇవ్వలేకపోతున్నాయి. ఒకరితో ఒకరు సంతృప్తిగా ఉండటం లేదు. కోపము, అహంకారము, ఈర్ష్య, స్వార్థము, అభద్రతా భావాలు బంధాలను మునుపటికన్నా ఎక్కువ చుట్టుముట్టేసాయి. మరికొంతమందైతే సంబంధాలలో వారికున్న సమస్యను ఎవ్వరికీ వ్యక్తపరచకుండా లోలోపలే మధనపడుతున్నారు. ఇటువంటి బంధాలను సరి చేసి నిత్యం శాంతి, ప్రేమ మరియు సంతోషాలు నిండిన బంధాల కోసం ఏమి చేయాలో కొన్ని విధానాలను చూద్దాం:

  1. పాజిటివ్ ఆలోచనలతో మిమ్మల్ని మీరు శాంతి, ప్రేమ మరియు సంతోషాలతో నింపుకోవడానికి ప్రతిరోజూ కొన్ని నిమిషాలు కేటాయించండి. మీ సహజ గుణాలైన శాంతి, ప్రేమ మరియు సంతోషాలను గుర్తు చేసుకున్నప్పుడు ఆ స్వభావం మీలో మరింత బలపడుతుంది. మీ సంస్కారాలు ఎంతగా ఈ మూడు గుణాలతో నిండి ఉంటాయో అంతగా మీ ఆలోచనలు, మాటలు మరియు చేతలలో కూడా ఇవి కనిపిస్తాయి. ఫలితంగా, మీ బంధాలలో కూడా ఈ గుణాలు ప్రతిబింబిస్తాయి. సంబంధాలు పతనమవ్వడానికి ముఖ్యమైన రెండు కారణాలు – ఒకటి, అంతర్గత ఖాళీతనము, రెండు, ఈ మూడు గుణాలను ఇతరులతో  పంచుకోలేకపోవడము. ఇంచుమించు బంధాలలో వచ్చే అన్ని సమస్యలకు కారణము ఆశించడము. శాంతి, ప్రేమ మరియు సంతోషాలు వ్యక్తిలో లోపించిన కారణంగా ఇతరుల నుండి ఆశించడం ఎక్కువయింది.

(రేపు కొనసాగుతుంది…)

మీ సమీపంలో ఉన్న రాజయోగ మెడిటేషన్ సెంటర్ కొరకు

రికార్డు

3rd oct 2023 soul sustenance telugu

   మీ శరీరాన్ని గౌరవించే కళ

మన భౌతిక వస్త్రము అయిన మన శరీరం తరచుగా మన లేదా ఇతరుల అంచనాలకు, విమర్శ లేదా తిరస్కరణకు గురవుతుంది. మన శరీరం జీవితాంతం మనకు ఎన్నో రకాలుగా పని చేసినందుకు అది కృతజ్ఞతలు

Read More »
2nd oct 2023 soul sustenance telugu

6 రకాల సంతృప్తులను మీ జీవితంలో భాగం చేసుకోండి

నేను నాతో సంతృప్తిగా ఉన్నానా – నాతో, నా సంస్కారాలతో, నా ఆలోచనలతో, మాటలు మరియు చర్యలతో సంతృప్తి చెందడం మరియు నేను ఎలా భావిస్తున్నాను అనేది జీవితంలో పురోగతికి చాలా ముఖ్యం. అలాగే,

Read More »
1st oct 2023 soul sustenance telugu new

ఇవి ప్రపంచ నాటకం యొక్క చివరి క్షణాలు

ప్రపంచ నాటకం అనేది భూమిపై ఆత్మలందరూ ఆడే ఒక నాటకం, ఇందులో నాలుగు దశలు ఉన్నాయి – సత్యయుగం లేదా స్వర్ణయుగం, త్రేతాయుగం లేదా వెండి యుగం, ద్వాపరయుగం లేదా రాగి యుగం మరియు

Read More »