చక్కని బంధాలు – విజయానికి బాటలు (పార్ట్ 2)

చక్కని బంధాలు – విజయానికి బాటలు (పార్ట్ 2)

  1. మీ గురించి పాజిటివ్ ఆలోచనలను చేయడంతో పాటు మీ బంధాన్ని మరింత అందంగా, బలంగా చేసే చాలా ముఖ్యమైన సుగుణము – ఇతరులను గౌరవించడము. ఈ రోజుల్లో ఎందుకు ఇతరులను మనస్ఫూర్తిగా గౌరవించడం లేదు? ఒకవేళ గౌరవం ఉన్నాగానీ అది ఎప్పటికీ ఎందుకు నిలవడం లేదు? వ్యక్తుల మధ్య అహంకారం ఎంత పెరిగిపోయిందంటే ఒక చిన్న నెగిటివ్ పరిస్థితి వచ్చి ఆ ఇద్దరూ ఇప్పటివరకు ఇచ్చిపుచ్చుకున్న గౌరవాన్ని మొత్తం మర్చిపోయేలా చేస్తుంది. ఈరోజు బాగా గౌరవించుకుంటున్న  ఇద్దరు వ్యక్తులు ఒకట్రెండు సంవత్సారల తర్వాత కనీసం చూసుకోవడం కూడా లేదు, ఎందుకిలా? ఈ బంధాలలో కొరవడింది ఏమిటి? ఇతరులను గౌరవించడం, వారి సంస్కారాలు, వారి అభిరుచులు, వారి అభిప్రాయాలు, వారి జీవనశైలి, వారి పనితీరును గౌరవించడం, తన గురించే ఆలోచించకుండా ఉండే అలవాటు సంబంధాలను సఖ్యతతో ఉండేలా, కలకాలం నిలిచి ఉండేలా చేస్తాయి. గుర్తుంచుకోండి – తనను తాను గౌరవించుకున్న వ్యక్తి, ఆత్మ గౌరవంతో మసులుకునే వ్యక్తే ఇతరులకూ గౌరవాన్ని ఇవ్వగలడు. చక్కని బంధానికి ప్రతి రోజూ మంచి ఆలోచనను చేయడము మొదటి మెట్టు – నేను ఈ ప్రపంచంలో ప్రత్యేకమైన మరియు విశేషమైన వాడిని, ఇతరులు కూడా విశేషమైనవారు. నన్ను నేను గౌరవించుకుంటున్నాను, ఇతరులనూ గౌరవిస్తున్నాను. ఇతరులు వారిలా ఉండేందుకు నేను వారికి తగిన వెసులుబాటును ఇస్తాను. ఇదే నిజమైన గౌరవం.
  2. ఈ సృష్టిలో ఉన్న ప్రతి ప్రాణికి ఉన్న మంచి సుగుణము – ప్రేమ. మనకున్న బంధాలలోనే మనం ఈ ప్రేమను ఇచ్చిపుచ్చుకంటాం. ఒక్కోసారి కొందరి ప్రేమ షరతులతో కూడినదై, స్వార్థ కోరికలతో ఉంటుంది. వారి కోరికలు నెరవేరేవరకు వారు ఆ బంధాలతో చక్కగా, ప్రేమగా వ్యవహరిస్తారు. ఇతరుల వలన వారి ఆశలు నెరవేరవు అని తెలిసిన మరుక్షణం వారిపట్ల పగ, వైరం పెరుగుతాయి. ఇది అసత్యమైన ప్రేమ. కనుక, పాజిటివ్ బంధాలకు, కలకాలం నిలిచే బంధాలకు బేషరతుతో కూడిన ప్రేమ ముఖ్యమైన విధానము. ఈ విధంగా ప్రేమను పంచడం వలన ఇతరులతో ఉన్న విభేదాలు సమసిపోయి కలసిమెలసి ఉండటం సాధ్యపడుతుంది. 

(రేపు కొనసాగుతుంది…) 

మీ సమీపంలో ఉన్న రాజయోగ మెడిటేషన్ సెంటర్ కొరకు

రికార్డు

28th-sept-2023-soul-sustenance-telugu

ఆంతరిక అందానికి 3 అద్దాలు (పార్ట్ 4)

మూడవ అద్దం మీ ఆలోచనలు, మాటలు మరియు చర్యల అద్దం – మీ గురించి మరియు ఇతరుల గురించి మీరు ఏమనుకుంటున్నారో, ఏమి ఫీల్ అవుతున్నారో ఇతరులకు కనిపించదు కేవలం మీకు మాత్రమే తెలుస్తుంది.

Read More »
27th-sept-2023-soul-sustenance-telugu

ఆంతరిక అందానికి 3 అద్దాలు (పార్ట్ 3)

గత రెండు రోజుల సందేశాలలో, అంతర్గత అందానికి మొదటి అద్దం – ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం యొక్క అద్దం గురించి మేము వివరించాము. రెండవ అద్దం మెడిటేషన్ యొక్క అద్దం – మెడిటేషన్ యొక్క నిశ్చలత

Read More »
26th-sept-2023-soul-sustenance-telugu

ఆంతరిక అందానికి 3 అద్దాలు (పార్ట్ 2)

నిన్నటి సందేశంలో ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం అనే మొదటి అద్దం గురించి చర్చించుకున్నాం. ఈ అద్దం మీకు పరమాత్మను కూడా చూపుతుంది, వారి సద్గుణాలను , పదాలు మరియు చర్యలను గురించి మీకు గుర్తు చేస్తుంది.

Read More »