Hin

20th march soul sustenance telugu

విజయం కోసం ఆత్మ శక్తిని మరియు పాత్ర శక్తిని సమతుల్యం చేయుట (భాగము 1)

రోజంతా మనం చేసే పనులు సుసాధ్యమవ్వడానికి రెండు విషయాలు దోహదపడతాయి – ఆత్మ మరియు పాత్ర. ఆత్మ యజమానిగా అయ్యి అది పోషించే పాత్రను అభినయిస్తుంది, ఆత్మ లేనిదే ఆత్మ పోషిందే పాత్రే లేదు అన్నది ఆధ్యాత్మిక వాస్తవమైనాగానీ మనం దైనందిన జీవితంలో పనులు చేసేటప్పుడు ఈ సత్యాన్ని విస్మరిస్తుంటాము. మన పూర్తి శ్రద్ధ మనం పోషించే పాత్రపైనే ఉంటుంది. కేవలం పాత్ర స్మృతిలో ఉండి చేసే పనుల వలన మన వ్యక్తిగత మరియు వృత్తిపరమైన విజయాల సంఖ్య తగ్గవచ్చు అన్న సత్యాన్ని మనం మర్చిపోతున్నాము. నేను ఆత్మను, వివిధ పాత్రలను పోషిస్తున్నాను అన్న సానుకూల సంకల్పం పాత్రలో ఆత్మ శక్తిని నింపి పాత్ర శక్తిని పెంచుతుంది. ఆత్మ మరియు పాత్ర మధ్యన చక్కని సమతుల్యతను పాటించాలి అలాగే ఆత్మ శక్తి మరియు పాత్ర శక్తిని కూడా సమపాళ్ళలో ఉపయోగించడం వలన మనం చేసే పాత్రలలో విజయం లభిస్తుంది. ఆ పాత్ర ఎలాంటిదైనా కావచ్చు. ఆఫీసులో నెలపాటు మీరు చూసుకోవలసిన ప్రాజెక్టు మీకు ఒక పాత్ర. ఇటువంటి పాత్రల ఉదాహరణలు చాలా ఉన్నాయి –  మీ పిల్లలతో హోమ్‌వర్కును చేయించడము, కుటుంబానికి భోజనాన్ని వండటము, దానధర్మాలు చేయడము, మీ చదువును పూర్తి చేయడము, మంచి డిగ్రీని సాధించడము, స్కూలు లేదా కాలేజీలో ఇతర కార్యకలాపాలలో చురుకుగా పాల్గొనడము, మంచి ఆహారాన్ని తీసుకుంటూ మీ ఆరోగ్యాన్ని చక్కగా పెట్టుకోవడము, వ్యాయామము చేయడము, మంచి నిద్ర మొదలైనవి.

ఇటువంటి ఏ పాత్రనైనా పోషించేటప్పుడు ఇందులోని అన్నీ అయినా లేక కొన్ని అయినా అందులో ఉండవచ్చు – భౌతిక శరీరము, వివిధ పనులు, వ్యక్తులతో కలవడము, కలిసి పని చేయడము, సమాచార సాధనాలు, సంపద, టెక్నాలజీ మరియు ఇతర సాధనాలు, సమయము, మీ పాత్రకు సంబంధించిన పూర్తి అవగాహన మొదలైనవి. ఇవన్నీ భౌతికమైనవి, ఇవన్నీ కలిసి పాత్రను తయారు చేస్తాయి. ఇక్కడ ఏమి జరుగుతుందంటే, పాత్రలోకి దిగిన వెంటనే మనం చేసే పనిలో విజయాన్ని సాధించాలన్న తపనతో మనం పాత్రలో మునిగిపోతుంటాము. ఆ విజయాన్ని సాధించడానికి మన పూర్తి శ్రద్ధ పాత్ర శక్తిని వినియోగించడంలోనే సరిపోతుంది, అపారమైన ఆత్మ శక్తిని మర్చిపోతున్నాము. పైన తెలపబడ్డ అనేక పాత్రలను పూర్తి చేయడానికి, పాత్రను చక్కగా పోషించడానికి తలమునకలవుతుంటాము. కానీ ఆత్మ శక్తిపై కూడా శ్రద్ధ పెడితే ఇదంతా మరింత సులభంగా సాధించవచ్చు అన్న విషయాన్ని మర్చిపోతున్నాము. పాత్ర శక్తిని తక్కువ అంచనా వేయకుండా ఆత్మ శక్తిని, పాత్ర శక్తిని సమపాళ్ళలో ఉపయోగించాలి లేకపోతే లక్ష్యాన్ని సాధించడం కష్టతరమవుతుంది.

రాబోవు రెండు రోజుల సందేశంలో , ఆత్మ శక్తికి దోహదపడే వివిధ అంశాలను వివరిస్తాము.

మీ సమీపంలో ఉన్న రాజయోగ మెడిటేషన్ సెంటర్ కొరకు

రికార్డు

18th july 2024 soul sustenance telugu

నా మూల స్థితి అయిన మంచితనానికి తిరిగి రావడం (పార్ట్ 3)

మన అసలైన మంచితన స్థితికి తిరిగి రావాలంటే, మనం ఆధ్యాత్మిక శక్తి మరియు సానుకూలత యొక్క ఉన్నత మూలం వైపు చూడాలి. ఇతరుల నుండి ప్రేమ, ఆనందం కోసం అడగడం అనేది కస్తూరి జింక

Read More »
17th july 2024 soul sustenance telugu

నా మూల స్థితి అయిన మంచితనానికి తిరిగి రావడం (పార్ట్ 2)

మన వ్యక్తిత్వంలోని ఉన్న మంచితనం మన నిజ స్వరూపం, మన తప్పుడు లేదా ప్రతికూల వ్యక్తిత్వ లక్షణాలు పొందబడ్డాయి. నిజానికి తన జీవితమంతా చెడుగా ఉన్న వ్యక్తి వాస్తవానికి చాలా మంచి వారు మరియు

Read More »
16th july 2024 soul sustenance telugu

నా మూల స్థితి అయిన మంచితనానికి తిరిగి రావడం (పార్ట్ 1)

మన జీవితంలో చాలా ముఖ్యమైన మరియు ప్రభావవంతమైన అంశం మన చర్యలలోని ప్రతి ఆలోచనను జీవించడం. “మీరు బోధించేదాన్ని ఆచరించండి” అని సాధారణంగా అంటూఉంటాము. మరో మాటలో చెప్పాలంటే, మీకు చాలా ఆదర్శవంతమైన ఆలోచనలు

Read More »