21st Jan Soul Sustenance - Telugu ss

కనిపించని జీవనాధారము (భాగం-1)

భౌతిక స్థాయిలో మన జీవితాలు, అడుగడుగునా, మనకు కనపడని ఆధ్యాత్మిక వ్యవస్థపై ఆధారపడి ఉంటాయి. శాంతి, ప్రేమ మరియు ఆనందం లేని జీవితాన్ని మీరు ఊహించగలరా? ఇవి మన ఆత్మ యొక్క నిజ గుణాలు. ఒకప్పుడు, ఒక చిన్న రాజ్యానికి చెందిన రాజుని, మీ రాజ్యం ఎంత సంపన్నంగా ఉంది ? అని ఒకరు ప్రశ్నించారు. ఆ రాజు తన రాజ్యంలో ఆరోగ్యం, సంపద, సంబంధాలు మరియు భాద్యతలు వంటి జీవితంలోని కోణాలను మరియు అవి ఎంతవరకు సంపన్నంగా ఉన్నాయో అని ఆలోచించాడు. మీ రాజ్యం ఎంత ఆరోగ్యంగా ఉంది ఆ వ్యక్తి అడిగాడు. అతను తన రాజ్యంలోని ప్రజలలో శారీరక ఆరోగ్యం మరియు అనారోగ్యాల పరిమాణం గురించి ఆలోచించి ఎక్కవ శాతం బాగున్నా కొంత బాగాలేదని సమాధానం చెప్పాడు. తరువాత రాజు తన రాజ్యం ఆర్థికంగా ఎంత బాగుందో ఆలోచించి, రాజ్యంలో కొద్దిగా పేదరికం ఉందని సమాధానం చెప్పాడు. రాజు సంబంధాలు బాంధవ్యాలు మరియు ఉద్యోగాలు గురించి కూడా ఆలోచించి సంబంధాలలో దుఃఖం ఉందని మరియు కొందరు తమ ఉద్యోగాలతో సంతృప్తిగా లేరని గ్రహించాడు. రాజు తన రాజ్యాన్ని ఆరోగ్యంగా, ధనవంతంగా మరియు అన్ని విధాలుగా సంతోషంగా మార్చడం చాలా కష్టమైన పని అని వెంటనే గ్రహించాడు, కానీ బాగుచేయడం ఎక్కడ నుంచి ప్రారంభించాలో తెలియలేదు.

రాజు మరియు అతని రాజ్యం వలె , ఆరోగ్యం, సంపద, సంబంధాలు మరియు ఉద్యోగాలు అన్నీ భౌతిక అంశాలే. కానీ వాటిలో ప్రతి ఒక్కటి సానుకూలంగా మరియు అడ్డంకులు లేకుండా ఉండడానికి, శాంతి, ప్రేమ, ఆనందం ఉండాలంటే ఆధ్యాత్మికత అనే కనిపించని ఆధారం కావాలి. మనల్ని మనం పాజిటివిటీ మరియు శక్తితో నింపడం ద్వారా మనందరం ఈ మూడు గుణాలతో ఎంతగా నిండిపోతామో, జీవితంలోని అంత విజయం పొందుతాము . మానసిక ఆరోగ్యం శారీరక ఆరోగ్యాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది. మానసిక సంతుష్టత, భౌతిక సంపదను ఆకర్షిస్తుందని మనకు తెలుసు. అలాగే, మనస్సు యొక్క మంచితనం సంబంధాలను మెరుగు పరుస్తుంది మరియు మనసు యొక్క ఏకాగ్రత మరియు స్పష్టత మనల్ని సమస్యల నుండి విముక్తి చేస్తుంది.

(రేపు కొనసాగుతుంది…)

మీ సమీపంలో ఉన్న రాజయోగ మెడిటేషన్ సెంటర్ కొరకు

రికార్డు

5th Dec 2023 Soul Sustenance Telugu » Brahma Kumaris | Official

మానసిక భారాలు మరియు ఒత్తిళ్ళను అధిగమించుట (పార్ట్ 2)

బాహ్య ఒత్తిళ్ళు లేనప్పుడే మనం స్వేచ్ఛగా ఉండగలమా? ఒత్తిడి రకరకాలుగా ఉంటుంది. పనిలో చూసుకుంటే, నిర్థారిత మార్గదర్శకాల ప్రకారం నిర్ణీత సమయంలో పని చేయాలని, ఇతరుల అంచనాలకు అనుగుణంగా పని చేయాలని, సహోద్యోగుల పనితీరుకు

Read More »
4th Dec 2023 Soul Sustenance Telugu » Brahma Kumaris | Official

మానసిక భారాలు మరియు ఒత్తిళ్ళను అధిగమించుట (పార్ట్ 1)

ఆధ్యాత్మిక స్థాయిలో, భారం (ప్రెషర్) అంటే మనపై పని చేసే బాహ్య శక్తిని, దానిని భరించగల లేక ఎదిరించగల మన సామర్థ్యంతో విభాగిస్తే వచ్చేదే భారం. అందువలన, శక్తి మరియు ఎదిరించగల సామర్థ్యం ఒత్తిడి

Read More »
3rd Dec 2023 Soul Sustenance Telugu » Brahma Kumaris | Official

మెడిటేషన్ లో చేయవలసిన మరియు చేయకూడని 10 అంశాలు (పార్ట్ 2 )

ఆత్మానుభూతి పొందుతూ కర్మలలో ఆత్మానుభూతి చేసుకోవడం – మెడిటేషన్ కు ముఖ్యమైన పునాది ఆత్మ యొక్క స్పృహ ఉండడం. స్వయాన్ని ఆత్మగా అనగా జ్యోతి స్వరూపంగా భావిస్తూ, ఆత్మ యొక్క నిజగుణాలను అనుభూతి చేసుకోవడం.

Read More »