Hin

22nd march soul sustenance telugu

విజయం కోసం ఆత్మ శక్తిని మరియు పాత్ర శక్తిని సమతుల్యం చేయుట (భాగము 3)

నిన్నటి సందేశాన్ని కొనసాగిద్దాము. ఆత్మ శక్తికి దోహదపడే మిగిలిన అంశాలు:

శుభ భావన, శుభ కామన, ఇతరులపై సంపూర్ణ ప్రేమ శక్తి – ఇతరులను కలుస్తున్నప్పుడు ఇటువంటి భావనలు మరియు కామనలు చక్కని భావాలను కలిగించి తిరిగి మీకు శుభ భావన మరియు శుభ కామనలను ఆశీర్వచనాల రూపంలో ఇతరుల నుండి అందిస్తాయి. ఇది కేవలం మిమ్మల్ని మాత్రమే సాధికపరచడం కాకుండా భౌతిక పాత్రను కూడా సూక్ష్మ స్థాయిలో దోహదపరుస్తుంది.  

సంకల్పాలు, మాటలు మరియు కర్మలలో సంపూర్ణ పవిత్రత, స్వచ్ఛత శక్తి – ఈ స్థితిలో నేను కామము, క్రోధము, మోహము, లోభము, అహంకారము, అసూయ, ద్వేషము వంటి వికారాలకు లోనవ్వకుండా ప్రతి క్షణము నా పాత్రను సాధికారపరుచుకుంటూ ఉంటాను.

8 ముఖ్య శక్తులు – సహనము, సమాయించుకొనడము, సర్దుకొనుడము, పరిశీలన, నిర్ణయము, సంకీర్ణము మరియు సహయోగ శక్తులు – వీటి ఆచరణ ఆంతరికంగా మరియు బాహ్యంగా అనగా కేవలం మాటలు మరియు కర్మలలోనే కాకుండా ఆలోచనల స్థాయిలో కూడా ఆచరణ ఉండాలి. వీటిలో ఏ ఒక్క శక్తి లోపించినాగానీ, ఆలోచనలు మాటలు మరియు కర్మలలో తప్పకుండా నెగిటివ్ లేక అనవసరమైనవి ఉంటాయి, దీనివలన నేను ఆంతరికంగా బలహీనమై నా పాత్రతో సాధించే విజయం తగ్గుతుంది.

సత్యత శక్తి లేదా ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానము – ఆత్మ, పరమాత్మ, సృష్టి నాటకము, కర్మ సిద్ధాంతముల గురించిన సత్య జ్ఞానము నాకు బోధపడిన స్థితి ఇది. ఈ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానముతో అపారమైన శక్తిని పొందగలిగే స్థితి ఇది.

ఆత్మ శక్తిని దోహదపరిచే పై అంశాలపై,  నిన్నటి సందేశంలో వివరించబడిన వాటిపై కూడా శ్రద్ధ పెట్టి, జీవితంలో వాటికి ఎక్కువ ప్రాముఖ్యతను ఇస్తూ, వివిధ పాత్రలను పోషిస్తున్న సమయంలో ఉపయోగిస్తూ ఉంటే ఏ పాత్రలోనైనా, జీవితంలోని ఏ క్షేత్రంలోనైనా కష్టం లేకుండా మనం ఆశించిన విజయాన్ని సాధింవచ్చు.

మీ సమీపంలో ఉన్న రాజయోగ మెడిటేషన్ సెంటర్ కొరకు

రికార్డు

17th june2024 soul sustenance telugu

పోటీ పడటం మానండి… ఈ క్షణాన్ని ఆస్వాదించండి (పార్ట్ 1)

ప్రతి ఆత్మ సంతోషాన్ని కోరుకుంటుంది. సంతోషంగా ఉండటం కోసం సంతోషాన్ని వెతుకుతుంటాము. ఆరోగ్యం, అందం, ధనము, పాత్ర వంటి ఇతర గమ్యాలు కూడా విలువైనవే ఎందుకంటే అవి మనకు సంతోషాన్నిస్తాయి అని మనం భావిస్తాము.

Read More »
16th june2024 soul sustenance telugu

 దేవీ దేవతల 36 దివ్య గుణాలు

నిన్నటి సందేశంలో, దేవీ దేవతలలో ఉన్న 36 దివ్య గుణాలను ప్రస్తావించాము. మనం పరిపూర్ణంగా, స్వచ్ఛంగా మరియు ప్రశంసనీయంగా తయారవ్వటానికి మనలో ప్రతి గుణం చెక్ చేసుకొని ధారణ చేద్దాము. ఈ గుణాలన్నింటినీ మనం

Read More »
15th june2024 soul sustenance telugu

దేవి దేవతల 5 అర్హతలు

కలియుగం (ఇనుప యుగం) చివరిలో మరియు సత్యయుగం (స్వర్ణయుగం) ప్రారంభానికి ముందు, మానవాళికి రాత్రి మరియు మానవాళికి పగలు మధ్య ఉన్న ప్రస్తుత సంగమయుగంలో భగవంతుడు మానవులను దేవీ దేవతలుగా మారుస్తున్నారు. దేవీ దేవతలకు

Read More »