బ్రహ్మా కుమారీల 7 రోజుల కోర్సు (పార్ట్ 4)

బ్రహ్మా కుమారీల 7 రోజుల కోర్సు (పార్ట్ 4)

ప్రపంచ నాటకం యొక్క తదుపరి 2 యుగాలు, అంటే తదుపరి 2500 సంవత్సరాలలో, ఆత్మాభిమాని అనే జాగృత అవస్థ నుండి దేవతల స్థితి దేహాభిమానం లోకి రావటం వలన వారిని మానవులు అని పిలవబడతారు. వారు ఒక్క నిరాకార భగవంతుడిని, ఒక్కప్పుడు స్వర్గంలో ఉండేటువంటి  పవిత్రమైన దేవతల  చిహ్నాలు  అనగా దేవి దేవతల మూర్తులను, ఇతర దైవీ ఆత్మలను మరియు రాగి యుగం లేదా ద్వాపరయుగం, ఇనుప యుగం లేదా కలియుగంలో ప్రపంచానికి దైవీ సందేశం ఇవ్వటానికి భూమిపైకి వచ్చిన సాధువులను కూడా పూజించడం ప్రారంభించారు. దానితో భక్తి అనగా భక్తి మార్గం ప్రారంభమయింది. ఈ ప్రపంచాన్ని నరకం అని అంటారు మరియు ఈ ప్రపంచంలో అపవిత్రత, దుఃఖం మరియు అశాంతి ఉన్నాయి. స్వర్గానికి సంబంధించిన అన్ని ప్రాప్తులు నెమ్మదిగా తగ్గి 5000 సంవత్సరాల చివరిలో లేదా ఇనుప యుగం ముగింపులో నామ మాత్రంగా మిగులుతాయి.  ఇది ప్రస్తుత కాలం. స్వర్గంలో, ఒకే రాజ్యం, ఒకే మతం మరియు ఒకే భాష మరియు దేవతల మధ్య సంపూర్ణ ఐక్యత ఉంటుంది. నరకంలో అనేక విభిన్న ప్రభుత్వాలు, మతాలు మరియు భాషలు ఉన్నాయి మరియు ప్రజల మధ్య ఐక్యత లోపించింది.

ఈ ప్రపంచ నాటకం గురించి స్పష్టంగా తెలిసినది ఒక్క భగవంతుడికి మాత్రమే. ప్రపంచ నాటక వ్యవధి మరియు అందులోని వేర్వేరు యుగాలు, ఇంకా మిగిలిన అంతటి గురించి మనము విన్నది, నేర్చుకున్నది మానవ అవగాహన ఆధారితంగానే ఉన్నది. ఈ కారణంగానే రాగి యుగం మరియు ఇనుప యుగంలో పరంధామం  నుండి వచ్చిన దివ్యాత్మలు మరియు ధర్మాత్మలు ఒకటే జ్ఞానాన్ని ఇవ్వలేదు. వాస్తవానికి, రాగి యుగం మరియు ఇనుప యుగంలో ఆత్మ, భగవంతుడు మరియు ప్రపంచ నాటకం యొక్క జ్ఞానం గురించి వ్రాయబడిన ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలు మరియు దివ్యాత్మలందరూ చెప్పినది విభిన్నంగా ఉంటాయి.  ఇనుప యుగం చివరిలో అనగా ఇప్పుడు,  భగవంతుడు తన జ్ఞానాన్ని ఇస్తారు, ఇది రాగి యుగం మరియు ఇనుప యుగంలో ఇవ్వబడిన అన్ని బోధనల యొక్క సత్యం మరియు సారాంశం. ఈ సమయంలో, అశాంతి, దుఃఖం, దుర్గుణాలు మరియు పాపాలు గరిష్ట స్థాయికి చేరుకున్నాయి. ప్రపంచం విపరీతమైన జనాభాతో నిండి ఉంది. జీవించడం కష్టంగా ఉంది, ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరికీ జీవించడానికి అవసరం అయ్యే ఆహారం, నీరు, స్వచ్ఛమైన గాలి మరియు వివిధ భౌతిక వనరులు సమృద్ధిగా లేకపోవడం. అలాగే, గ్లోబల్ వార్మింగ్ మరియు వాతావరణ మార్పుల కారణంగా ప్రపంచం ప్రమాదాలను ఎదుర్కొంటోంది, ఇతర ప్రకృతి వైపరీత్యాలు మరియు యుద్ధాల ప్రమాదాలు కూడా ఉన్నాయి.

(రేపు కొనసాగుతుంది…)

మీ సమీపంలో ఉన్న రాజయోగ మెడిటేషన్ సెంటర్ కొరకు

రికార్డు

4th Dec 2023 Soul Sustenance Telugu » Brahma Kumaris | Official

మానసిక భారాలు మరియు ఒత్తిళ్ళను అధిగమించుట (పార్ట్ 1)

ఆధ్యాత్మిక స్థాయిలో, భారం (ప్రెషర్) అంటే మనపై పని చేసే బాహ్య శక్తిని, దానిని భరించగల లేక ఎదిరించగల మన సామర్థ్యంతో విభాగిస్తే వచ్చేదే భారం. అందువలన, శక్తి మరియు ఎదిరించగల సామర్థ్యం ఒత్తిడి

Read More »
3rd Dec 2023 Soul Sustenance Telugu » Brahma Kumaris | Official

మెడిటేషన్ లో చేయవలసిన మరియు చేయకూడని 10 అంశాలు (పార్ట్ 2 )

ఆత్మానుభూతి పొందుతూ కర్మలలో ఆత్మానుభూతి చేసుకోవడం – మెడిటేషన్ కు ముఖ్యమైన పునాది ఆత్మ యొక్క స్పృహ ఉండడం. స్వయాన్ని ఆత్మగా అనగా జ్యోతి స్వరూపంగా భావిస్తూ, ఆత్మ యొక్క నిజగుణాలను అనుభూతి చేసుకోవడం.

Read More »
2nd Dec 2023 Soul Sustenance Telugu » Brahma Kumaris | Official

మెడిటేషన్ లో చేయవలసిన మరియు చేయకూడని 10 అంశాలు (పార్ట్ 1)

ఒక పాజిటివ్ ఆలోచనతో మీ మెడిటేషన్ ను ప్రారంభించండి – మెడిటేషన్ ప్రారంభించే ముందు, మీరు స్వచ్ఛమైన మరియు ప్రశాంతమైన జీవి అని మరియు సర్వ గుణాల, శక్తుల సాగరుడైన భగవంతుడు మీ తండ్రి

Read More »