HI

సానుకూల ఆలోచన ఆధారిత జీవనం (పార్ట్ 2)

సానుకూల ఆలోచన ఆధారిత జీవనం (పార్ట్ 2)

కలిసిన ప్రతి ఒక్కరి నుండి మీరు తీసుకునే దీవెనలు మీ జీవితాన్ని మరింత అందంగా చేయడమే కాకుండా మిమ్మల్ని కష్టాలకు దూరంగా ఉంచుతాయి. ఇతరులకు సంతోషాలను పంచే జీవితాన్ని జీవించడం సులువు – ఒక చిరునవ్వు, ఆప్యాయంగా పలకరించడం, ప్రశంసించడం – ఇటువంటివి చేస్తే అందరినుండి మనకు ఆశీర్వాదాలు లభిస్తాయి. దీవెనలు ఇవ్వండి దీవెనలు తీసుకోండి అని అంటూ ఉంటారు కదా. అంటే మీరు ఎంతగా ఇతరుల కోసం శుభ భావనలు పెడతారో అంతకంటే ఎక్కువగా అందరి నుండి మీకు శుభ భావనలు తిరిగి వస్తాయి. ఎవరిని కలిసినా ఇటువంటిది ఏదైనా తప్పకుండా ఇవ్వాలి అన్న అలవాటు చాలా మంచిది, ఉదాహరణకు, మీ వద్దకు వచ్చిన వ్యక్తి స్వచ్ఛమైన ప్రేమ కోసం తపిస్తున్నాడే అనుకోండి, అతడిని చూడండి, పవిత్రమైన మరియు పాజిటివ్ ఆలోచన ఆ వ్యక్తి కోసం ఆలోచించండి – ఇతను తన సహజ గుణమైన ప్రేమను అనుభవం చేస్తాడు, ఇతరులకూ పంచుతాడు అని. ఇది ఎంతో వినయంతో చేయండి. ఇది, నేను మారాలి అన్న స్ఫూర్తిని ఆ వ్యక్తికిచ్చి తాను కొరవడుతున్న ప్రేమను ధారణ చేసేలా చేస్తుంది. ఇదెలా పని చేస్తుంది అని మీరనుకోవచ్చు, కానీ మీరు చేసిన పాజిటివ్ ఆలోచనలో ఉన్న శక్తి అపారమైనది, అది ఇతర వ్యక్తిని పూర్తిగా మార్చగలదు. మనలోని ఆలోచనా శక్తి ఆ వ్యక్తిని సూక్ష్మంగా తాకినప్పుడు, అది ఆ వ్యక్తి చెవిలో పవిత్రమైన ప్రేమ సందేశాన్ని మీరు చెప్పినదానితో సమానము, అది అతని మార్పుకు ప్రేరణను ఇస్తుంది. అలాగే మరో ఉదాహరణ, ఎవరికైనా ఎక్కువ కోపం ఉందనుకోండి, మీరు వారిని దారిలో వెళ్తూ చూసినప్పుడు, నీవు నీ సహజమైన శాంతిని అనుభవం చేస్తున్నావు అన్న ఆలోచన చేయండి. ఇటువంటి దీవెనలు అద్భుతంగా పని చేస్తాయి. శక్తిశాలి ఆలోచనలకు ఎంతో శక్తి ఉంది, మాటలకన్నా ఎక్కువ శక్తి ఉంది.

ఈ విధంగా గుప్తంగా మీలో ఉండే ఈ పవిత్ర ప్రేమ ఇతరులకు ఉపశమనాన్ని ఇచ్చే మందుగా అవుతుంది, అది ఇతరులను మానసిక సౌందర్యవంతులుగా చేసి మీకు దగ్గర చేస్తుంది. ఒక వారం రోజులు ఇలా మీరు కలిసిన వారందరికీ శుభ భావనలు ఇచ్చి చూడండి. దీనివలన మీ బంధాలు మరింత అందంగా తయారై, మీ చుట్టుప్రక్కల వారందరూ కూడా మెరుగైన వారిగా అవ్వడాన్ని గమనిస్తారు. ఇది చాలా చక్కని అభ్యాసము.  

(రేపు కొనసాగుతుంది…)

మీ సమీపంలో ఉన్న రాజయోగ మెడిటేషన్ సెంటర్ కొరకు

రికార్డు

19th feb 2024 soul sustenance telugu

గతం నుండి నేర్చుకుందాం

మీరు మీ జీవితంలో వెనక్కి తిరిగి చూసినప్పుడల్లా నిజాయితీగా గతంలో చేసిన పొరపాట్ల నుండి ఏమైనా నేర్చుకున్నారా లేక కేవలం గతంలోనే ఆగిపోతున్నారా? చివరకు గతాన్ని వృధాగా తలుచుకుంటూ చాలా తక్కువ నేర్చుకోవడం జరుగుతుందా?

Read More »
18th feb 2024 soul sustenance telugu

ఆపేక్షలను విడిచిపెట్టండి

మీ సహోద్యోగి సమయానికి ప్రాజెక్టును పూర్తి చేయడంలో మీరు ఎప్పుడూ సహాయం చేస్తూనే వచ్చారు, కానీ ఒక్కసారి మీరు అతడిని సహాయం అడిగితే అతను నిరాకరించాడు. మీరు ఇంటికి చేరుకునేసరికి బాగా అలసిపోయారు. మీ

Read More »
17th feb 2024 soul sustenance telugu

దూకుడు స్పందనలను సమర్థించవద్దు

కొన్ని సందర్భాలలో మన మాటలను, ప్రవర్తనను నియంత్రించుకోవడం చాలా కష్టంగా అనిపిస్తుంది, అలాంటప్పుడు మనం దూకుడుగా స్పందించేస్తుంటాం. అప్పుడు మన పొరపాటును అంగీకరించకపోగా, తరచూ మన స్పందనను సమర్థించుకుంటూ ఉంటాము. ఈరోజుల్లో మన పాత్రలు

Read More »