Hin

సానుకూల ఆలోచన ఆధారిత జీవనం (పార్ట్ 2)

సానుకూల ఆలోచన ఆధారిత జీవనం (పార్ట్ 2)

కలిసిన ప్రతి ఒక్కరి నుండి మీరు తీసుకునే దీవెనలు మీ జీవితాన్ని మరింత అందంగా చేయడమే కాకుండా మిమ్మల్ని కష్టాలకు దూరంగా ఉంచుతాయి. ఇతరులకు సంతోషాలను పంచే జీవితాన్ని జీవించడం సులువు – ఒక చిరునవ్వు, ఆప్యాయంగా పలకరించడం, ప్రశంసించడం – ఇటువంటివి చేస్తే అందరినుండి మనకు ఆశీర్వాదాలు లభిస్తాయి. దీవెనలు ఇవ్వండి దీవెనలు తీసుకోండి అని అంటూ ఉంటారు కదా. అంటే మీరు ఎంతగా ఇతరుల కోసం శుభ భావనలు పెడతారో అంతకంటే ఎక్కువగా అందరి నుండి మీకు శుభ భావనలు తిరిగి వస్తాయి. ఎవరిని కలిసినా ఇటువంటిది ఏదైనా తప్పకుండా ఇవ్వాలి అన్న అలవాటు చాలా మంచిది, ఉదాహరణకు, మీ వద్దకు వచ్చిన వ్యక్తి స్వచ్ఛమైన ప్రేమ కోసం తపిస్తున్నాడే అనుకోండి, అతడిని చూడండి, పవిత్రమైన మరియు పాజిటివ్ ఆలోచన ఆ వ్యక్తి కోసం ఆలోచించండి – ఇతను తన సహజ గుణమైన ప్రేమను అనుభవం చేస్తాడు, ఇతరులకూ పంచుతాడు అని. ఇది ఎంతో వినయంతో చేయండి. ఇది, నేను మారాలి అన్న స్ఫూర్తిని ఆ వ్యక్తికిచ్చి తాను కొరవడుతున్న ప్రేమను ధారణ చేసేలా చేస్తుంది. ఇదెలా పని చేస్తుంది అని మీరనుకోవచ్చు, కానీ మీరు చేసిన పాజిటివ్ ఆలోచనలో ఉన్న శక్తి అపారమైనది, అది ఇతర వ్యక్తిని పూర్తిగా మార్చగలదు. మనలోని ఆలోచనా శక్తి ఆ వ్యక్తిని సూక్ష్మంగా తాకినప్పుడు, అది ఆ వ్యక్తి చెవిలో పవిత్రమైన ప్రేమ సందేశాన్ని మీరు చెప్పినదానితో సమానము, అది అతని మార్పుకు ప్రేరణను ఇస్తుంది. అలాగే మరో ఉదాహరణ, ఎవరికైనా ఎక్కువ కోపం ఉందనుకోండి, మీరు వారిని దారిలో వెళ్తూ చూసినప్పుడు, నీవు నీ సహజమైన శాంతిని అనుభవం చేస్తున్నావు అన్న ఆలోచన చేయండి. ఇటువంటి దీవెనలు అద్భుతంగా పని చేస్తాయి. శక్తిశాలి ఆలోచనలకు ఎంతో శక్తి ఉంది, మాటలకన్నా ఎక్కువ శక్తి ఉంది.

ఈ విధంగా గుప్తంగా మీలో ఉండే ఈ పవిత్ర ప్రేమ ఇతరులకు ఉపశమనాన్ని ఇచ్చే మందుగా అవుతుంది, అది ఇతరులను మానసిక సౌందర్యవంతులుగా చేసి మీకు దగ్గర చేస్తుంది. ఒక వారం రోజులు ఇలా మీరు కలిసిన వారందరికీ శుభ భావనలు ఇచ్చి చూడండి. దీనివలన మీ బంధాలు మరింత అందంగా తయారై, మీ చుట్టుప్రక్కల వారందరూ కూడా మెరుగైన వారిగా అవ్వడాన్ని గమనిస్తారు. ఇది చాలా చక్కని అభ్యాసము.  

(రేపు కొనసాగుతుంది…)

మీ సమీపంలో ఉన్న రాజయోగ మెడిటేషన్ సెంటర్ కొరకు

రికార్డు

16th june2024 soul sustenance telugu

 దేవీ దేవతల 36 దివ్య గుణాలు

నిన్నటి సందేశంలో, దేవీ దేవతలలో ఉన్న 36 దివ్య గుణాలను ప్రస్తావించాము. మనం పరిపూర్ణంగా, స్వచ్ఛంగా మరియు ప్రశంసనీయంగా తయారవ్వటానికి మనలో ప్రతి గుణం చెక్ చేసుకొని ధారణ చేద్దాము. ఈ గుణాలన్నింటినీ మనం

Read More »
15th june2024 soul sustenance telugu

దేవి దేవతల 5 అర్హతలు

కలియుగం (ఇనుప యుగం) చివరిలో మరియు సత్యయుగం (స్వర్ణయుగం) ప్రారంభానికి ముందు, మానవాళికి రాత్రి మరియు మానవాళికి పగలు మధ్య ఉన్న ప్రస్తుత సంగమయుగంలో భగవంతుడు మానవులను దేవీ దేవతలుగా మారుస్తున్నారు. దేవీ దేవతలకు

Read More »
14th june2024 soul sustenance telugu

వినయంగా ఉంటూ ప్రతి ఒక్కరికీ గౌరవం ఇవ్వండి

ప్రతి సమాజం మరియు ప్రతి కుటుంబం కూడా ప్రవర్తనలో కొన్ని నియమాలను పాటిస్తుంది. వ్యక్తుల పాత్రలు, పదవుల ఆధారంగా వారిని గౌరవించడానికి ఆ నియమాలు మనకు ప్రవర్తనా నియమావళిగా పనిచేస్తాయి. నిర్దిష్ట పాత్రలలో ఉన్న

Read More »