Hin

అహంకారాన్ని త్యాగం చేయటం (భాగం 1)

అహంకారాన్ని త్యాగం చేయటం (భాగం 1)

సంబంధాలు జీవితం యొక్క ప్రాధమిక నిధి, కానీ ఏ వ్యక్తిలోనైనా అహం పెరిగినపుడు అవి తప్పు మార్గంలో వెళ్తాయి. మనుష్యులు ఎప్పుడూ వినయపూర్వకమైన వారితో సంతృప్తి చెందుతారని మీకు తెలుసు. అలాగే అహంకార రహితంగా ఉండే వారి సంబంధాలు సమస్య లేనివి మరియు అభిప్రాయ భేదాలు లేనివి. అలాగే, ఏ వ్యక్తి అయినా సరైన సమయంలో మరియు అవసరమైనప్పుడు తన అహాన్ని త్యాగం చేయడం నేర్చుకుంటే ఆ  సంబంధంలో నిరంతర శాంతి మరియు సద్భావన ఉంటుంది. చాలా సార్లు సంబంధంలో అడ్డంకులు ఏర్పడటానికి ఏకైక కారణం నేను, “నేను మరియు నాది” అనేది  త్యాగం చేయలేకపోవడం. కొన్నిసార్లు చాలా వింతగా అనిపించినప్పటికీ, అహాన్ని త్యాగంచేసి అవతల వ్యక్తి ఆశించినట్లుగా మారకపోవడం వల్ల సంబంధాలలో ప్రేమ తగ్గిపోతుంది. ప్రతి మనిషికి ఏదో ఒక సమయంలో అభిప్రాయ భేదాలు అన్ని సంబంధాలలో తరచుగా కనిపిస్తాయి, కానీ వాటిని పరిష్కరించుకొని  దాటేయడమే పెద్ద సవాలు. మనమందరం ప్రేమతో నిండిన సంబంధాలను కోరుకుంటాము, అయితే మనం దానికి కావలిసిన త్యాగం చేయగలుగుతున్నామా? అసలు అహంకారాన్ని త్యాగం చేయటం అంటే ఏమిటి? నేను ఓడిపోయాను లేదా నేను ఎల్లప్పుడూ రైట్ కాదు లేదా దయచేసి నా కంటే ముందు వెళ్లండి లేదా మీరు బాధ్యత వహించండి లేదా మీరు నా కంటే గొప్పవారు అని అంగీకరించడం.

కొన్నిసార్లు కుటుంబంలో లేదా ఆఫీసులో అనేక రకాల సంబంధాలలో మొదట అంతా బాగానే ఉండి ఇద్దరు వ్యక్తులు ఒకరికొకరు దగ్గరవుతారు. కానీ సమయం గడిచేకొద్దీ, అపార్థాలు కలుగుతాయి. సంబంధం చుక్కాని లేని పడవలా మారి దాని దిశను కోల్పోతుంది. ఇది ప్రారంభంలో జరగక ఇప్పుడు ఎందుకు జరుగుతుంది? ప్రారంభంలో హృదయాలు దగ్గరగా ఉంటాయి మరియు త్యాగం చేయడం మరియు సంబంధంలో తక్కువ ఆధిపత్య వ్యక్తిగా మారడం వంటి ప్రతిదీ సులభం. కానీ నెమ్మదిగా ఇద్దరు వ్యక్తులు ఒకరినొకరు తేలికగా తీసుకోవడం ప్రారంభిస్తారు దానితో అందమైన సంబంధంలా అనిపించినది, బాధాకరమైన ముళ్ళుగా మారి వ్యక్తిత్వ ఘర్షణలతో నిండి ఉంటుంది.

(రేపు కొనసాగుతుంది…)

మీ సమీపంలో ఉన్న రాజయోగ మెడిటేషన్ సెంటర్ కొరకు

రికార్డు

18th july 2024 soul sustenance telugu

నా మూల స్థితి అయిన మంచితనానికి తిరిగి రావడం (పార్ట్ 3)

మన అసలైన మంచితన స్థితికి తిరిగి రావాలంటే, మనం ఆధ్యాత్మిక శక్తి మరియు సానుకూలత యొక్క ఉన్నత మూలం వైపు చూడాలి. ఇతరుల నుండి ప్రేమ, ఆనందం కోసం అడగడం అనేది కస్తూరి జింక

Read More »
17th july 2024 soul sustenance telugu

నా మూల స్థితి అయిన మంచితనానికి తిరిగి రావడం (పార్ట్ 2)

మన వ్యక్తిత్వంలోని ఉన్న మంచితనం మన నిజ స్వరూపం, మన తప్పుడు లేదా ప్రతికూల వ్యక్తిత్వ లక్షణాలు పొందబడ్డాయి. నిజానికి తన జీవితమంతా చెడుగా ఉన్న వ్యక్తి వాస్తవానికి చాలా మంచి వారు మరియు

Read More »
16th july 2024 soul sustenance telugu

నా మూల స్థితి అయిన మంచితనానికి తిరిగి రావడం (పార్ట్ 1)

మన జీవితంలో చాలా ముఖ్యమైన మరియు ప్రభావవంతమైన అంశం మన చర్యలలోని ప్రతి ఆలోచనను జీవించడం. “మీరు బోధించేదాన్ని ఆచరించండి” అని సాధారణంగా అంటూఉంటాము. మరో మాటలో చెప్పాలంటే, మీకు చాలా ఆదర్శవంతమైన ఆలోచనలు

Read More »