8th march soul sustenance - telugu

భగవంతుని గుణాలతో స్వయాన్ని మరియు ఇతరులను రంగరింప చేసుకోండి

హోలీ యొక్క ఆధ్యాత్మిక సందేశం – మార్చి 8

హోలీ అనేది భారతదేశంలోని అందమైన పండుగ, ఇది అన్ని వయసుల మరియు నేపథ్యాల ప్రజలను ఒకచోట చేర్చి, ప్రతి ఒక్కరూ పండుగను స్వచ్ఛమైన హృదయంతో మరియు ఎంతో ఉత్సాహంతో జరుపుకునేటప్పుడు వారిని ప్రేమ మరియు ఐక్యత యొక్క అందమైన బంధంతో ఏకం చేస్తుంది. హోలీ సందర్బంగా అందరికీ చాలా ఆనందదాయకంగా పండుగ వాతావరణంతో ఎంతో తేలికగా అనిపించినపుడు , హోలీ వేడుకల సమయంలో మనం చేసే వివిధ విధుల లోతైన సారాంశం ఏమిటో కూడా మనలో కొందరు ఆలోచిస్తారు.

హోలీ అనేది భగవంతుడు తన 7 అందమైన ఆత్మిక గుణాలతో ఆత్మకు రంగులు వేసినదానికి ప్రతీక. ఆ గుణాలు – శాంతి, ఆనందం, ప్రేమ, సుఖం, స్వచ్ఛత, శక్తి మరియు జ్ఞానం. వారు ఈ గుణాలన్నీటి సాగరుడు. మనం ఈ రంగులను ఇతరులపై జల్లినపుడు , ఇది మనలో మరియు మనం రంగులను పంచుకునే వారిలో సంతోషాన్ని , మంచితనాన్ని నింపుతుంది. ఇది భగవంతుడితో మరియు పరస్పరంలో మన ఆత్మిక బంధాన్ని పెంచుతుంది. ప్రతి గుణానికి సంబంధించిన ప్రతి రంగు చాలా లోతైనది, భగవంతుడు ఆత్మకు గుణాల రంగులు వేస్తారు. అది స్వయం మరియు ఇతరుల జీవితాన్ని మారుస్తుంది. అలాగే, మనం భగవంతునికి దగ్గరైనప్పుడు, పవిత్రమైన లేదా వికార రహిత జీవనాన్ని అలవర్చుకుంటాము. ఇతరులను కూడా భగవంతునికి కనెక్ట్ చేయడం ద్వారా పవిత్రమైన లేదా వికార రహితంగా మార్చడానికి సహాయం చేస్తాము. దానికి చిహ్నంగా, హోలీ రోజున అందరూ తెల్లని బట్టలు ధరిస్తారు, ఇది దైవత్వం మరియు పవిత్రతను సూచిస్తుంది. హోలీ అంటే గతం గతః – హిందీలో హో-లీ. హోలీ రోజున ప్రతి ఒక్కరూ తమ గత భేదాలను మరచిపోయి ఐక్యంగా ఉంటారు మరియు అందరి పట్ల వారి వైబ్రేషన్స్ సామరస్యం మరియు శుభ భావనలతో నిండి ఉంటాయి. హిందీలో హో-లీ అంటే నేను పూర్తిగా భగవంతుడికి సమర్పణ అయిపోతాను మరియు వారి ప్రకారం నా మనస్సులో ఎటువంటి ప్రశ్నలు మరియు సందేహాలు లేకుండా, నా జీవిత ప్రయాణాన్ని మలచుకుంటాను, నా ఆలోచనలు, మాటలు, కర్మలు మరియు సంబంధాలన్నింటిలో నేను పర్ఫెక్ట్ గా అవుతాను. హోలీ వేడుకలు ముగిసిన తర్వాత, ప్రతి ఒక్కరూ రంగులను శుభ్రం చేస్తారు, కానీ పండుగ యొక్క తీపి జ్ఞాపకాలను తమతో తీసుకువెళతారు. ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని వినడం మరియు ధ్యానం చేయడం, జ్ఞానాన్ని ఇతరులతో పంచుకోవడం మరియు దాని సహాయంతో వాటిని తన సహజ సంస్కారాలుగా చేసుకోవటం ద్వారా భగవంతుడి నుండి అన్ని గుణాల రంగులను ఆత్మ గ్రహించడాన్ని ఇది సూచిస్తుంది. ఆత్మ దేనిని గ్రహించినా, అవి దాని సహజ సంస్కారాలుగా అవుతాయి. అది ఏది పంచుకున్నా, అది పంచుకునేటప్పుడు ఆ సంస్కారాలలో ధారణ చేస్తుంది మరియు ఇతరుల నుండి తాను పంచుకున్న లక్షణాల యొక్క పాజిటివ్ శక్తిని తిరిగి పొందుతుంది. అన్ని గుణాలతో కూడిన ఈ సంస్కారాలు అనేక జన్మల పాటు కొనసాగి భగవంతునితో ఆధ్యాత్మిక మరియు పవిత్రమైన జీవితం యొక్క ప్రయోజనాలను అనుభూతి చెందుతుంది.

మీ సమీపంలో ఉన్న రాజయోగ మెడిటేషన్ సెంటర్ కొరకు

రికార్డు

23rd march soul sustenance telugu

23rd March – జీవన విలువలు

మరింత వినడం ప్రారంభించండి … తక్కువగా తీర్పు చెప్పండి మనమందరం గొప్ప వక్తలు కావచ్చు, కానీ మనం మంచి శ్రోతలమా? పరిపూర్ణమైన సంభాషణ అంటే కేవలం మనం బాగా మాట్లాడగలగడం మరియు మన మాటలను

Read More »
22nd march soul sustenance telugu

22nd March – జీవన విలువలు

విజయం కోసం ఆత్మ శక్తిని మరియు పాత్ర శక్తిని సమతుల్యం చేయుట (భాగము 3) నిన్నటి సందేశాన్ని కొనసాగిద్దాము. ఆత్మ శక్తికి దోహదపడే మిగిలిన అంశాలు: శుభ భావన, శుభ కామన, ఇతరులపై సంపూర్ణ

Read More »
21st march soul sustenance telugu

21st March – జీవన విలువలు

విజయం కోసం ఆత్మ శక్తిని మరియు పాత్ర శక్తిని సమతుల్యం చేయుట (భాగము 2) నిన్నటి సందేశాన్ని కొనసాగిద్దాము. ఆత్మ శక్తికి దోహదపడే వివిధ అంశాలు: ఆంతరిక మౌనము మరియు ఏకాగ్రతా శక్తి –

Read More »