మోహం మరియు దాని విభిన్న రకాలను గ్రహించడం (పార్ట్ 1)

మోహం మరియు దాని విభిన్న రకాలను గ్రహించడం (పార్ట్ 1)

మోహం రెండు స్థాయిలలో ఉంటుంది – ఆంతరికం లేదా బాహ్యం.

బాహ్య విషయాలపై కొన్ని మోహం యొక్క సాధారణ ఉదాహరణలు: 

  – మీ స్వంత భౌతిక శరీరం,

– వ్యక్తులు (వారి భౌతిక శరీరం, భౌతిక వ్యక్తిత్వం, వారి పాత్ర, వారి కర్మలు, లక్షణాలు, ప్రత్యేకతలు లేదా ఏదైనా ఇతర సంస్కారాలు),

  – వస్తువులు,

– మీ కుటుంబం, సమాజంలో లేదా మీ వృత్తిపరమైన రంగంలో మీ పదవి లేదా పాత్ర,

  – డబ్బు,

  – స్థలాలు,

– ఆహారం,

– షాపింగ్ మరియు భౌతిక సౌకర్యాలు,

– బట్టలు,

– సాంకేతికత మరియు వివిధ సాంకేతిక మాధ్యమాలు,

– మీరు భౌతికంగా లేదా మీ పూర్తి భౌతిక వ్యక్తిత్వాన్ని మీరు చూసే విధానం లేదా దుస్తులు ధరించడం లేదా ప్రదర్శించడం,

– కర్మలో ఒక ప్రత్యేక నైపుణ్యం,

– సినిమాలు చూడటం, ఆన్‌లైన్ సోషల్ నెట్‌వర్కింగ్ మొదలైన ప్రత్యేక ఆసక్తి లేదా అభిరుచి.

– మీ దినచర్య లేదా ఇంట్లో లేదా కార్యాలయంలో పని చేసే నిర్దిష్ట మార్గం,

– ఇతరుల నుండి గౌరవం,

  – వ్యక్తులు మిమ్మల్ని ఎలా చూస్తారు లేదా మీతో ప్రవర్తిస్తారు లేదా వారు మీ గురించి ఏమనుకుంటున్నారు

మరియు అనేక ఇతర విషయాలు. మనము కొన్ని ఉదాహరణలను ప్రస్తావించుకున్నాము, వీటిని మనం నిశితంగా పరిశీలించి, అధిగమించడం ప్రారంభించాలి. ఆధ్యాత్మికత మనకు ఆత్మ చైతన్యాన్ని మరియు పరమాత్మ చైతన్యాన్ని కూడా బోధిస్తుంది. ఈ రెండు ప్రాధమిక అనుభవాలు ఆత్మ పూర్తి స్వేచ్ఛను అనుభవించకుండా నిరోధించే బాహ్య అనుబంధాలను మరియు దాని విభిన్న రూపాలను అధిగమించడానికి శక్తినిస్తాయి. 

(రేపు కొనసాగుతుంది…)

మీ సమీపంలో ఉన్న రాజయోగ మెడిటేషన్ సెంటర్ కొరకు

రికార్డు

4th Dec 2023 Soul Sustenance Telugu » Brahma Kumaris | Official

మానసిక భారాలు మరియు ఒత్తిళ్ళను అధిగమించుట (పార్ట్ 1)

ఆధ్యాత్మిక స్థాయిలో, భారం (ప్రెషర్) అంటే మనపై పని చేసే బాహ్య శక్తిని, దానిని భరించగల లేక ఎదిరించగల మన సామర్థ్యంతో విభాగిస్తే వచ్చేదే భారం. అందువలన, శక్తి మరియు ఎదిరించగల సామర్థ్యం ఒత్తిడి

Read More »
3rd Dec 2023 Soul Sustenance Telugu » Brahma Kumaris | Official

మెడిటేషన్ లో చేయవలసిన మరియు చేయకూడని 10 అంశాలు (పార్ట్ 2 )

ఆత్మానుభూతి పొందుతూ కర్మలలో ఆత్మానుభూతి చేసుకోవడం – మెడిటేషన్ కు ముఖ్యమైన పునాది ఆత్మ యొక్క స్పృహ ఉండడం. స్వయాన్ని ఆత్మగా అనగా జ్యోతి స్వరూపంగా భావిస్తూ, ఆత్మ యొక్క నిజగుణాలను అనుభూతి చేసుకోవడం.

Read More »
2nd Dec 2023 Soul Sustenance Telugu » Brahma Kumaris | Official

మెడిటేషన్ లో చేయవలసిన మరియు చేయకూడని 10 అంశాలు (పార్ట్ 1)

ఒక పాజిటివ్ ఆలోచనతో మీ మెడిటేషన్ ను ప్రారంభించండి – మెడిటేషన్ ప్రారంభించే ముందు, మీరు స్వచ్ఛమైన మరియు ప్రశాంతమైన జీవి అని మరియు సర్వ గుణాల, శక్తుల సాగరుడైన భగవంతుడు మీ తండ్రి

Read More »