మోహం మరియు దాని విభిన్న రకాలను గ్రహించడం (పార్ట్ 1)

మోహం మరియు దాని విభిన్న రకాలను గ్రహించడం (పార్ట్ 1)

మోహం రెండు స్థాయిలలో ఉంటుంది – ఆంతరికం లేదా బాహ్యం.

బాహ్య విషయాలపై కొన్ని మోహం యొక్క సాధారణ ఉదాహరణలు: 

  – మీ స్వంత భౌతిక శరీరం,

– వ్యక్తులు (వారి భౌతిక శరీరం, భౌతిక వ్యక్తిత్వం, వారి పాత్ర, వారి కర్మలు, లక్షణాలు, ప్రత్యేకతలు లేదా ఏదైనా ఇతర సంస్కారాలు),

  – వస్తువులు,

– మీ కుటుంబం, సమాజంలో లేదా మీ వృత్తిపరమైన రంగంలో మీ పదవి లేదా పాత్ర,

  – డబ్బు,

  – స్థలాలు,

– ఆహారం,

– షాపింగ్ మరియు భౌతిక సౌకర్యాలు,

– బట్టలు,

– సాంకేతికత మరియు వివిధ సాంకేతిక మాధ్యమాలు,

– మీరు భౌతికంగా లేదా మీ పూర్తి భౌతిక వ్యక్తిత్వాన్ని మీరు చూసే విధానం లేదా దుస్తులు ధరించడం లేదా ప్రదర్శించడం,

– కర్మలో ఒక ప్రత్యేక నైపుణ్యం,

– సినిమాలు చూడటం, ఆన్‌లైన్ సోషల్ నెట్‌వర్కింగ్ మొదలైన ప్రత్యేక ఆసక్తి లేదా అభిరుచి.

– మీ దినచర్య లేదా ఇంట్లో లేదా కార్యాలయంలో పని చేసే నిర్దిష్ట మార్గం,

– ఇతరుల నుండి గౌరవం,

  – వ్యక్తులు మిమ్మల్ని ఎలా చూస్తారు లేదా మీతో ప్రవర్తిస్తారు లేదా వారు మీ గురించి ఏమనుకుంటున్నారు

మరియు అనేక ఇతర విషయాలు. మనము కొన్ని ఉదాహరణలను ప్రస్తావించుకున్నాము, వీటిని మనం నిశితంగా పరిశీలించి, అధిగమించడం ప్రారంభించాలి. ఆధ్యాత్మికత మనకు ఆత్మ చైతన్యాన్ని మరియు పరమాత్మ చైతన్యాన్ని కూడా బోధిస్తుంది. ఈ రెండు ప్రాధమిక అనుభవాలు ఆత్మ పూర్తి స్వేచ్ఛను అనుభవించకుండా నిరోధించే బాహ్య అనుబంధాలను మరియు దాని విభిన్న రూపాలను అధిగమించడానికి శక్తినిస్తాయి. 

(రేపు కొనసాగుతుంది…)

మీ సమీపంలో ఉన్న రాజయోగ మెడిటేషన్ సెంటర్ కొరకు

రికార్డు

శాంతి అనుభూతికి 5 దృఢసంకల్పాలు

30th May – జీవన విలువలు

శాంతి అనుభూతికి 5 దృఢసంకల్పాలు నేను, నా నుదుటి మధ్యలో కూర్చున్న ఆధ్యాత్మిక నక్షత్రం… నేను శాంతి యొక్క సుందర  గుణాన్ని అనుభూతి చేస్తూ నా చుట్టూ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికీ మరియు ప్రతిదానికీ

Read More »
వర్క్-లైఫ్ (work -life)ని బ్యాలన్స్ గా ఉంచుకోవటం

29th May – జీవన విలువలు

వర్క్-లైఫ్ ని బ్యాలన్స్ గా ఉంచుకోవటం మన వర్క్ మన జీవితంలో ఒక ముఖ్యమైన భాగం అనే విషయం అంగీకరించే విషయమే. కానీ కొన్నిసార్లు మనము వర్క్  కు   మిగతా వాటికన్నా ఎక్కువ

Read More »
మనసు యొక్క ట్రాఫిక్ కంట్రోల్

28th May – జీవన విలువలు

మనసు యొక్క ట్రాఫిక్ కంట్రోల్ ఆలోచనలు మన భాగ్యాన్ని సృష్టిస్తాయి. కాబట్టి మనం ఒక్క తప్పుడు ఆలోచన కూడా చేయకూడదు. సరైన ఆలోచనా సరళితో మనస్సును ప్రోగ్రామ్ చేయడానికి, మనం ప్రతి గంట తర్వాత

Read More »