HI

17th dec 2023 soul sustenance telugu

December 17, 2023

ఆధ్యాత్మికత సహాయంతో జీవితంలోని ప్రతి క్షేత్రంలో విజయం

జీవితంలోని ఐదు ప్రధాన రంగాలు – మనస్సు, శరీరం, సంబంధాలు, పాత్రలు మరియు సంపద. జీవితంలో ముందుకు సాగుతున్నకొద్దీ కొన్నిసార్లు ఈ ఐదు రంగాలలో మనం అలజడులను చవిచూస్తుంటాం. వ్యర్థ ఆలోచనలు మనసును ఆవరించినప్పుడు, సానుకూల సంకల్పాలు తగ్గినప్పుడు మన ఈ జీవిత ప్రయాణంలో అసంతృప్తి చోటు చేసుకుంటుంది. ఏది ఏమైనా కానీ మనం నిత్యం సంతృప్తిగా ఉండటానికి అవసరమైన 5 మార్గాలను చూద్దాం. ఇదే జీవితంలోని నిజమైన విజయం.

  1. సానుకూలత అనే ఫుల్‌స్టాపును పెట్టండి – నిజమైన విజయం అంటే మీరు వ్యవహరించే పరిస్థితి మరియు వ్యక్తికి అనుగుణంగా సానుకూల ఆలోచనలను సృష్టించగల సామర్థ్యం. మన బుద్ధిలో ఉన్న ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం నుండి సరైన పాయింటును ఎంచుకుని దానిని మనసులో పెట్టుకుంటే అది ఆ ప్రతికూల పరిస్థితిలో మనం సంతృప్తిగా ఉండేలా చేస్తుంది.
  2. పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు భగవంతుడిని ఆహ్వానించి వారిని పరిష్కారం అడగండి – మనసు గందరగోళంగా ఉంటే, కొద్ది క్షణాలు భగవంతుడితో ప్రశాంతంగా మాట్లాడండి, పరిస్థితి గురించి వారికి వివరించండి, వారిని పరిష్కారం అడగండి. అందరికంటే తెలివైనవారు పరమాత్మ, అన్ని సమస్యలకు పరిష్కారాలు వారి వద్ద ఉంటాయి, వారు మనసును నిదానపరిచి సంతృప్తిగా ఉండేలా చేస్తారు.
  3. ఓర్పుతో సానుకూల భవిష్య వాస్తవాన్ని తయారు చేసుకోండి – జీవితం పరీక్ష హాలువంటిది. అక్కడ మనం ప్రతిరోజూ కూర్చుంటాం, మనకు జీవితం అనేక పరీక్ష పేపర్లను లేక పరిస్థితులను ఇస్తుంటుంది. ప్రతి పరీక్షను సంతృప్తి అనే భావనతో పాస్ అవ్వాలంటే జీవిత నాటకరంగం మనకు సానుకూల వాస్తవాన్ని సృష్టించి ఇచ్చేవరకు ఓర్పుతో ఉండాలి.
  4. మీ లోపలకు వెళ్ళి పరిస్థితిని నిర్లిప్త ప్రేక్షకుడిగా పరిశీలించండి – మన జీవితం ఎప్పుడూ ఒకేలా జరగదు, ఇందులో ఊహించనివి ఎన్నో జరుగుతూ ఉంటాయి. ప్రతి పరిస్థితిని నిర్లిప్త ప్రేక్షకుడిలా ఉండి చూడటం చాలా ముఖ్యం, ఎందుకంటే మనలోని మానసిక మరియు భావోద్వేగ శక్తిని ఎంతగానో సంరక్షిస్తూ మనల్ని తృప్తిగా, తేలికగా, చింతలు లేకుండా చేస్తుంది.
  5. రోజంతా మధ్య మధ్యలో ‘నా సమయం’ విరామాలను తీసుకోండి – జీవితంలోని అనేక రంగాలలో వచ్చే కష్టాలను అధిగమిస్తూ సంతోషంగా ఉండాలంటే రోజంతా మధ్యమధ్యలో ‘నా సమయం’ అనే విరామాలను తీసుకుంటూ ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోవాలి, జీవితంలో చేసే పనులలో అతిగా మునిగిపోకూడదు, అలా చేస్తే అది ఒక్కోసారి మనల్ని అలసటకు, అసంతృప్తికి గురి చేస్తుంది.  

మీ సమీపంలో ఉన్న రాజయోగ మెడిటేషన్ సెంటర్ కొరకు

రికార్డు

19th feb 2024 soul sustenance telugu

గతం నుండి నేర్చుకుందాం

మీరు మీ జీవితంలో వెనక్కి తిరిగి చూసినప్పుడల్లా నిజాయితీగా గతంలో చేసిన పొరపాట్ల నుండి ఏమైనా నేర్చుకున్నారా లేక కేవలం గతంలోనే ఆగిపోతున్నారా? చివరకు గతాన్ని వృధాగా తలుచుకుంటూ చాలా తక్కువ నేర్చుకోవడం జరుగుతుందా?

Read More »
18th feb 2024 soul sustenance telugu

ఆపేక్షలను విడిచిపెట్టండి

మీ సహోద్యోగి సమయానికి ప్రాజెక్టును పూర్తి చేయడంలో మీరు ఎప్పుడూ సహాయం చేస్తూనే వచ్చారు, కానీ ఒక్కసారి మీరు అతడిని సహాయం అడిగితే అతను నిరాకరించాడు. మీరు ఇంటికి చేరుకునేసరికి బాగా అలసిపోయారు. మీ

Read More »
17th feb 2024 soul sustenance telugu

దూకుడు స్పందనలను సమర్థించవద్దు

కొన్ని సందర్భాలలో మన మాటలను, ప్రవర్తనను నియంత్రించుకోవడం చాలా కష్టంగా అనిపిస్తుంది, అలాంటప్పుడు మనం దూకుడుగా స్పందించేస్తుంటాం. అప్పుడు మన పొరపాటును అంగీకరించకపోగా, తరచూ మన స్పందనను సమర్థించుకుంటూ ఉంటాము. ఈరోజుల్లో మన పాత్రలు

Read More »