Hin

27th-sept-2023-soul-sustenance-telugu

September 27, 2023

ఆంతరిక అందానికి 3 అద్దాలు (పార్ట్ 3)

గత రెండు రోజుల సందేశాలలో, అంతర్గత అందానికి మొదటి అద్దం – ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం యొక్క అద్దం గురించి మేము వివరించాము.

రెండవ అద్దం మెడిటేషన్ యొక్క అద్దం – మెడిటేషన్ యొక్క నిశ్చలత అనేది అంతర్గత స్వయం మరియు పరమాత్మతో ఉన్న కనెక్షన్ లేదా సంబంధం యొక్క అనుభవం, ప్రతి రోజు మనము ఈ రెండింటికి సమీపంగా, లోతుగా వెళ్తాము. మీరు మీ గురించి పాజిటివ్ మరియు శక్తివంతమైన ఆలోచనలను సృష్టించి మీ నిజమైన ఆధ్యాత్మిక స్వభావాన్ని కూడా విజువలైజ్ చేసినప్పుడు, మీరు మీ ప్రకాశ స్వరూపంలో ఉంటూ అన్ని ప్రభావాలకు దూరంగా ఉంటారు,  నిజమైన సద్గుణాలను అనుభూతి చెందుతారు. ఆ అనుభవం మిమ్మల్ని మీ నిజ స్వరూపంలో అనగా ఇప్పుడు మీరు ఎలా ఉన్నారో దానికి భిన్నంగా మిమ్మల్ని మీరు చూసుకోవడానికి సహాయపడుతుంది. ఒకవేళ మీరు ఈరోజు అశాంతిగా, కలత చెంది బాధలో ఉంటే మెడిటేషన్ లో శాంతి మరియు సంతృప్తి యొక్క ఆలోచనలను సృష్టించడం ద్వారా మీ నిజమైన స్వభావం పాజిటివిటీ మరియు శక్తి  అని మీరు త్వరగా గ్రహిస్తారు. ఆ విధంగా, ఇది స్వయం పరిశీలించుకునేందుకు, చెక్  చేసుకొని మార్చుకోవడానికి అద్దం వలె పనిచేస్తుంది. మీరు మెడిటేషన్ సమయంలో పరమాత్మను అనుభూతి చెందితే, వారి సద్గుణాలను అనుభూతి చెందితే, మీకు వారికి ఉన్న వ్యత్యాసం మీరు త్వరగా గ్రహించగలుగుతారు.  మీలో అవసరమైన మార్పులు చేసుకోవడానికి ఇది మీకు సహాయపడుతుంది ఎందుకంటే బిడ్డ తండ్రి గుణాలను ప్రతిబింబిస్తాడు.

కనుక ఉదయం ఒకసారి మరియు నిద్రపోయే ముందు ఒకసారి మిమ్మల్ని మీరు ఈ అద్దంలోకి నీసం 15 నిమిషాల పాటు చూసుకోవడం మంచి అభ్యాసం.  అలాగే, ఇది చాలా ముఖ్యమైన అద్దం కాబట్టి, రోజంతా ఈ అద్దాన్ని మీతో తీసుకెళ్ళి  ప్రతి గంటకు ఒక నిమిషం పాటు దానిలో మిమ్మల్ని మీరు చెక్ చేసుకోవడం కూడా చాలా ముఖ్యం. అపరిశుభ్రత మనకు మరియు మనతో చుట్టూ ఉన్నవారికి నచ్చదని పైగా  మంచి అభిప్రాయాన్ని ఏర్పరచదని మనందరికీ తెలుసు, అదే అంతర్గత స్వభావానికి కూడా వర్తిస్తుంది. కాబట్టి ప్రతి గంటకు ఒక నిమిషం ఈ అద్దంలోకి చూసుకోవడం, మరియు కొంత ఆత్మ పరిశీలన చేసుకొని మార్చుకోవడం ద్వారా వచ్చే యాభై తొమ్మిది నిమిషాల పాటు మనం మంచిగా కనిపిస్తాము.  అలాగే ఆ యాభై తొమ్మిది నిమిషాలలో మనల్ని మనం మనసు మలిన పరుచుకుంటే దానిని తదుపరి ఒక నిమిషం విరామంలో త్వరగా సరిదిద్దుకోవచ్చు.

(రేపు కొనసాగుతుంది….)

మీ సమీపంలో ఉన్న రాజయోగ మెడిటేషన్ సెంటర్ కొరకు

రికార్డు

17th june2024 soul sustenance telugu

పోటీ పడటం మానండి… ఈ క్షణాన్ని ఆస్వాదించండి (పార్ట్ 1)

ప్రతి ఆత్మ సంతోషాన్ని కోరుకుంటుంది. సంతోషంగా ఉండటం కోసం సంతోషాన్ని వెతుకుతుంటాము. ఆరోగ్యం, అందం, ధనము, పాత్ర వంటి ఇతర గమ్యాలు కూడా విలువైనవే ఎందుకంటే అవి మనకు సంతోషాన్నిస్తాయి అని మనం భావిస్తాము.

Read More »
16th june2024 soul sustenance telugu

 దేవీ దేవతల 36 దివ్య గుణాలు

నిన్నటి సందేశంలో, దేవీ దేవతలలో ఉన్న 36 దివ్య గుణాలను ప్రస్తావించాము. మనం పరిపూర్ణంగా, స్వచ్ఛంగా మరియు ప్రశంసనీయంగా తయారవ్వటానికి మనలో ప్రతి గుణం చెక్ చేసుకొని ధారణ చేద్దాము. ఈ గుణాలన్నింటినీ మనం

Read More »
15th june2024 soul sustenance telugu

దేవి దేవతల 5 అర్హతలు

కలియుగం (ఇనుప యుగం) చివరిలో మరియు సత్యయుగం (స్వర్ణయుగం) ప్రారంభానికి ముందు, మానవాళికి రాత్రి మరియు మానవాళికి పగలు మధ్య ఉన్న ప్రస్తుత సంగమయుగంలో భగవంతుడు మానవులను దేవీ దేవతలుగా మారుస్తున్నారు. దేవీ దేవతలకు

Read More »