HI

12th dec 2023 soul sustenance telugu

December 12, 2023

భగవంతుడు ఇచ్చినవాటికి సంరక్షకుడిగా ఎలా అవ్వాలి? (పార్ట్ 2)

నిన్నటి సందేసంలో ప్రస్తావించబడ్డ ఖజానాలు నా వద్ద ఉన్నాయి అని, వాటికి అత్యంత శక్తి ఉందని, వాటిని సద్వినియోగం చేసుకోవడం ద్వారా ఆత్మ ఉన్నతి జరుగుతుందని తెలుసుకోవడం ఎంత ముఖ్యమో, అంతే ముఖ్యమైనది వాటితో నిర్లిప్తంగా ఉండటం. ఎందుకంటే మనం నిరంతరం వాటితోటే జీవిస్తుంటాం, కనుక, వాటిపట్ల మమకారం ఏర్పడటం సహజమే. ఇటువంటి అనుబంధం ఉన్న చోట అహంకారం వస్తుంది, అప్పుడు ఖజానాలు దుర్వినియోగం అవుతాయి. ఈ సందర్భంలో చెప్పుకోవలసిన ముఖ్యమైన అంశం – సంరక్షకుడు, ట్రస్టీ. భగవంతుడు మనకు ఈ ఖజానాల జ్ఞానాన్నిస్తూ, వాటి వినియోగ విధిని నేర్పిస్తూ, వీటితో పాటు, మన లాభం కోసం, ఖజానాల అవగాహన వచ్చిన తర్వాత వీటిని పరమాత్మకు అంకితం చేయమన్నారు. ఇది కనులకు కనిపించని, అభౌతిక సమర్పణ. ఇది భౌతికమైనదో లేక కనిపించేదో కాదు.

ఒకసారి ఈ ఖజానాలను పరమాత్మకు అంకితం ఇచ్చిన తర్వాత, భౌతిక సమర్పణలవలె కాక, ఈ ఖజానాలు పరమాత్మ వద్ద ఉండిపోవు. ఎందుకంటే పరమాత్మ అపారమైన దాత, నిరాకారుడు, అశరీరి, కనుక, పరమాత్మ ఈ ఖజానాలను వారి వద్ద పెట్టుకోకుండా తిరిగి మనకే ఇచ్చేస్తారు. సమర్పణ అనేది చాలా లోతైన అంశం, ఇది మానసిక స్థాయిలో జరిగేదేగానీ భౌతికమైనది కాదు. అయితే, ఖజానాలను మనకు తిరిగి ఇచ్చే ప్రక్రియలో భగవంతుడు మనకు ఒక షరతు విధిస్తారు. వారు ఏమంటారంటే, ఈ ఖజానాలను నాకిచ్చేసారు కనుక, ఇకమీదట ఇవి మీవి కావు, నాది అనే భావన ఎక్కడైనా ఉంటే దానిని తొలగించండి, ట్రస్టీగా అయ్యి వాటిని సంరక్షించుకోండి, నేను చెప్పిన విధంగా సక్రమమైన ఉద్దేశం కోసమే వీటిని వినియోగించండి. స్వయాన్ని మరియు ఇతరులను సత్యతకు సమీపంగా తీసుకురావడమే ఉద్దేశము. ఇది నిన్నటి సందేశంలో చర్చించుకున్నాం. ట్రస్టీ అన్న పదం ట్రస్ట్ (నమ్మకం) అన్న పదం నుండి వచ్చింది. నా నమ్మకాన్ని(ట్రస్ట్) నిలబెట్టండి, ఈ ఖజానాలను వినియోగిస్తూ, వాటిని సంరక్షిస్తున్న క్రమంలో, ఎట్టి పరిస్థితిలోనూ నా నమ్మకాన్ని వమ్ము చేయకండి అని ఈ సందర్భంలో పరమాత్మ అంటారు. ఎందుకంటే ఆ ఖజానాలు మన వద్ద ఉన్నప్పటికీ అవి మనవి కావు అని మర్చిపోకండి. అవి భగవంతుడివి, వారిచ్చిన  ఖజానాలకు ట్రస్టీగా అయ్యి మనం వాటిని వినియోగిస్తున్నాం, సంరక్షిస్తున్నాం.

 

(సశేషం)

మీ సమీపంలో ఉన్న రాజయోగ మెడిటేషన్ సెంటర్ కొరకు

రికార్డు

19th feb 2024 soul sustenance telugu

గతం నుండి నేర్చుకుందాం

మీరు మీ జీవితంలో వెనక్కి తిరిగి చూసినప్పుడల్లా నిజాయితీగా గతంలో చేసిన పొరపాట్ల నుండి ఏమైనా నేర్చుకున్నారా లేక కేవలం గతంలోనే ఆగిపోతున్నారా? చివరకు గతాన్ని వృధాగా తలుచుకుంటూ చాలా తక్కువ నేర్చుకోవడం జరుగుతుందా?

Read More »
18th feb 2024 soul sustenance telugu

ఆపేక్షలను విడిచిపెట్టండి

మీ సహోద్యోగి సమయానికి ప్రాజెక్టును పూర్తి చేయడంలో మీరు ఎప్పుడూ సహాయం చేస్తూనే వచ్చారు, కానీ ఒక్కసారి మీరు అతడిని సహాయం అడిగితే అతను నిరాకరించాడు. మీరు ఇంటికి చేరుకునేసరికి బాగా అలసిపోయారు. మీ

Read More »
17th feb 2024 soul sustenance telugu

దూకుడు స్పందనలను సమర్థించవద్దు

కొన్ని సందర్భాలలో మన మాటలను, ప్రవర్తనను నియంత్రించుకోవడం చాలా కష్టంగా అనిపిస్తుంది, అలాంటప్పుడు మనం దూకుడుగా స్పందించేస్తుంటాం. అప్పుడు మన పొరపాటును అంగీకరించకపోగా, తరచూ మన స్పందనను సమర్థించుకుంటూ ఉంటాము. ఈరోజుల్లో మన పాత్రలు

Read More »