HI

23rd dec 2023 soul sustenance telugu

December 23, 2023

క్రిస్మస్ లోని ఆధ్యాత్మిక అందాన్ని ఆస్వాదించడం (పార్ట్ 1)

క్రిస్మస్ ప్రేమ మరియు ఆనందాల పండుగ. అది అనుబంధం, ఐక్యతతో కూడిన మంచి స్ఫూర్తితో అందరినీ దగ్గరకు చేరుస్తుంది.

  1. క్రిస్మస్ మనకు భగవంతుడిని, కొత్త మానవ వృక్షాన్ని సృష్టించే వారి పవిత్ర కార్యాలను గుర్తు చేస్తుంది. ఆ కొత్త ప్రపంచంలో మానవులందరూ భగవంతుడి నుండి పొందిన గొప్ప ప్రాప్తులను ఏమాత్రం అహం లేకుండా ఆనందిస్తూ, అందరితో పంచుకుంటూ ఉంటారు. అక్కడ అపారమైన ఐక్యత, సమానత్వం, గౌరవం మరియు ఎక్కవ లేదా తక్కువ అనే భావాలు లేకుండా ఉంటారు. అటువంటి ప్రపంచాన్నే ఇప్పుడు భగవంతుడు సృష్టిస్తున్నారు. క్రిస్మస్ చెట్టుపై భగవంతుడిని పెద్ద నక్షత్రంగా పైన చూపుతారు, చెట్టు కొమ్మలపై మానవ ఆత్మలను చిన్న నక్షత్రాలుగా చూపుతారు. మానవ ఆత్మలందరూ భగవంతుడి నుండి పొందే ప్రాప్తులను చెట్టుపై అలంకరణగా చూపుతారు. భగవంతుడు పైన ఉన్న పరంధామంలో నివసిస్తారు కావున వారిని పైన చూపిస్తారు.  మానవ వృక్షం క్రింద ఉన్న భూమి మీద ఉంటుంది.

 

  1. క్రిస్మస్ వేడుకలలో శాంతాక్లాజ్ చాలా ముఖ్యమైన వ్యక్తి. ఆత్మలందరికీ పరమ పిత అయిన భగవంతునికి వారు ప్రతీక. మానవత్వం యొక్క అంధకార సమయంలో, మానవ విలువలు, మర్యాదలు మరియు మంచితనం పతనమై ఉన్న ఈ సమయంలో మన దగ్గరకు వచ్చి ప్రపంచంలోని మానవులందరికీ శాంతి, ప్రేమ, ఆనందం మరియు జ్ఞానం యొక్క బహుమతులను పంచుతారు. క్రిస్మస్ ముందు రోజు రాత్రి అంటే డిసెంబర్ 25న, శాంతాక్లాజ్ ఈ భౌతిక ప్రపంచం యొక్క ఉత్తర ధ్రువం అనగా సుదూరంగా ఉన్న వారి నివాస స్థానము నుండి అందరినీ సందర్శిస్తాడని చెప్పబడింది. ఇది భౌతిక ప్రపంచానికి చాలా దూరంగా ఉన్న పరంధామం నుండి ప్రస్తుతం భగవంతుడు మనల్ని సందర్శిస్తున్న దానిని సూచిస్తుంది. పరంధామం అనేది భగవంతుడు నివసించే స్థానం. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో పాత్రలను పోషించేందుకు భూమి మీదికి రాకముందు ఆత్మలందరూ కూడా అక్కడే ఉంటారు. శాంతా క్లాజ్ పిల్లల కోసం తన బహుమతులను పెట్టడానికి రాత్రిపూట ఇళ్ళ చిమ్నీ ల నుండి వస్తాడని చెబుతారు, ఇది ప్రస్తుత కాలంలోని అంధకారంగా ఉన్న పాత ప్రపంచంలో భగవంతుని అవతరణను సూచిస్తుంది. భగవంతుడు మనకు ఇచ్చే ఆధ్యాత్మిక బహుమతులు, ప్రపంచంలో కొత్త ఉదయాన్ని తీసుకువస్తాయి – ఒక అందమైన స్వర్గం లేదా స్వర్ణయుగం,  అక్కడ ప్రతిదీ పరిపూర్ణంగా, స్వచ్ఛంగా మరియు సానుకూలంగా ఉంటుంది. కొత్త ప్రపంచంలో మానవులకు లేనిది లేదా కోరుకునేది ఏదీ ఉండదు.

(సశేషం)

మీ సమీపంలో ఉన్న రాజయోగ మెడిటేషన్ సెంటర్ కొరకు

రికార్డు

19th feb 2024 soul sustenance telugu

గతం నుండి నేర్చుకుందాం

మీరు మీ జీవితంలో వెనక్కి తిరిగి చూసినప్పుడల్లా నిజాయితీగా గతంలో చేసిన పొరపాట్ల నుండి ఏమైనా నేర్చుకున్నారా లేక కేవలం గతంలోనే ఆగిపోతున్నారా? చివరకు గతాన్ని వృధాగా తలుచుకుంటూ చాలా తక్కువ నేర్చుకోవడం జరుగుతుందా?

Read More »
18th feb 2024 soul sustenance telugu

ఆపేక్షలను విడిచిపెట్టండి

మీ సహోద్యోగి సమయానికి ప్రాజెక్టును పూర్తి చేయడంలో మీరు ఎప్పుడూ సహాయం చేస్తూనే వచ్చారు, కానీ ఒక్కసారి మీరు అతడిని సహాయం అడిగితే అతను నిరాకరించాడు. మీరు ఇంటికి చేరుకునేసరికి బాగా అలసిపోయారు. మీ

Read More »
17th feb 2024 soul sustenance telugu

దూకుడు స్పందనలను సమర్థించవద్దు

కొన్ని సందర్భాలలో మన మాటలను, ప్రవర్తనను నియంత్రించుకోవడం చాలా కష్టంగా అనిపిస్తుంది, అలాంటప్పుడు మనం దూకుడుగా స్పందించేస్తుంటాం. అప్పుడు మన పొరపాటును అంగీకరించకపోగా, తరచూ మన స్పందనను సమర్థించుకుంటూ ఉంటాము. ఈరోజుల్లో మన పాత్రలు

Read More »