30th-oct-2023-Soul-Sustenance-Telugu

October 30, 2023

ఇంట్లోగానీ ఆఫీసులోగానీ నియమాలను తయారు చేసేటప్పుడు ఇతరులను కూడా కలుపుకోండి

ఇంట్లో మరియు కార్యాలయంలో కొన్ని నియమాలను కలిగి ఉండటం చాలా వ్యత్యాసాన్ని తీసుకు వస్తుంది. మేలుకునే సమయం, పడుకునే సమయం, భోజన సమయం, అలవాట్లు, వస్త్రధారణ, పనిలో నైతికత మొదలైనవాటికి సంబంధించిన మార్గదర్శకాలు క్రమశిక్షణను మరియు సంస్కృతిని నింపుతాయి. అయితే కొన్నిసార్లు, నియమాలను తయారు చేసేటప్పుడు, వాటిని పాటించవలసిన వ్యక్తుల అనుమతిని తీసుకోము. అందు కారణంగా కొందరు ఆ నియమాలను పాటించరు లేదా పాటించినా మనస్ఫూర్తిగా పాటించరు.

ఈ క్షణం, మీరు తయారు చేసిన నియమాలను ఇతరుల అనుమతితో చేసారా, వారి సమ్మతిని తీసుకున్నారా అని పరిశీలించుకోండి –

సంకల్పాలు:

నేను శక్తిస్వరూపాన్ని. నేను నా బాధ్యతలను సక్రమంగా నెరవేరుస్తున్నాను. నేను విలువలతో జీవిస్తున్నాను. కుటుంబం, స్నేహితులు మరియు సహోద్యోగులతో నేను పోషించే పాత్రలో… నేను అందరినీ గౌరవంతో అందరికీ క్రమశిక్షణను నేర్పిస్తూ వారిని శక్తివంతంగా చేస్తాను… కొన్ని అలవాట్ల నియమాలను తయారు చేయాలన్నప్పుడు… సభ్యతను పాటించాల్సినప్పుడు… నైతికతను అలవర్చుకోవలసి వచ్చినప్పుడు… ఉత్తమ పద్ధతులను పెంపొందించుకోవలసి వచ్చినప్పుడు… నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు నేను అందరినీ కలుపుకుంటాను… ఇంట్లో, ఆఫీసులో… అందరినీ సంప్రదిస్తాను… వయసు, పాత్ర, హోదాల భేదాలను చూడను… నేను అందరినీ సమానంగా చూస్తాను… నేను అందరినీ చర్చలో పాల్గొనమంటాను… అందరిలో సన్నిహిత భావాన్ని కలిగిస్తాను… ఎలా చేయాలి, ఏమి చేయాలి, ఎందుకు చేయాలి … అన్న నా భావనను వ్యక్తపరుస్తాను… నేను స్పష్టంగా వివరిస్తాను… నేను నా భావలను వారిపై రుద్దను… నేను వారి అభిప్రాయాన్ని తీసుకుంటాను… వారి భావాలను వారు ఎటువంటి భయం, సంకోచము లేకుండా… వ్యక్తపరిచే స్వేచ్ఛను వారికిస్తాను… వారిని కలుపుకున్నందున… వారిది విన్నందున… వారిని సంప్రదించిన కారణంగా… వారు సంతోషిస్తున్నారు… ఒక్కోసారి వారికి భిన్నమైన అభిప్రాయం ఉంటుంది… నేను వాటిని అర్థం చేసుకుంటున్నాను… నేను ఉత్తమమైన భావాన్ని ఎంచుకుంటాను… నేను ఒక పరిష్కారాన్ని తీసుకు వస్తున్నాను… అందరూ పాటించడానికి సమ్మతించిన ఒక మార్గదర్శకాన్ని నేను నిర్ణయిస్తాను… నేను వారి అనుమతి తీసుకుంటున్నాను… అమలు చేయడంలో నేను వారికి సహాయం చేస్తున్నాను… అమలు చేయడానికి అందరూ సంతోషంగా అంగీకరిస్తున్నారు… వారు జవాబుదారీతనం తీసుకుంటున్నారు… నియమాలను పాటించడం వారికి సౌకర్యంగా ఉంది… వారు నన్ను గౌరవిస్తున్నారు… నేను వారిని గౌరవిస్తున్నాను…  అందరూ మెరుగైన వ్యక్తులుగా అవ్వడానికి నేను మార్గదర్శన చేస్తున్నాను… సమ్మతించిన వాటిని వారు సంతోషంగా పాటిస్తున్నారు… ఇంట్లో మరియు ఆఫీసులో నేను చక్కని, ఆరోగ్యకరమైన వాతావరణాన్ని తయారు చేస్తున్నాను… క్రమశిక్షణ… మర్యాద… ఆరోగ్యకరమైన అలవాట్లు… సంతోషము… సామరస్యము… అన్నీ ఉన్నాయి.

నియమాలు మరియు నిబంధనలను నిర్దేశించేటప్పుడు సమ్మిళిత సంస్కృతిని పెంపొందించడానికి ఈ సంకల్పాలను కొన్ని సార్లు పునరావృతం చేయండి. వ్యక్తులు నియమాలను అనుసరించడం కంటే వాటిని ఎలా అనుసరించాలనుకుంటున్నారో మీరు చూస్తారు.

మీ సమీపంలో ఉన్న రాజయోగ మెడిటేషన్ సెంటర్ కొరకు

రికార్డు

3rd Dec 2023 Soul Sustenance Telugu » Brahma Kumaris | Official

మెడిటేషన్ లో చేయవలసిన మరియు చేయకూడని 10 అంశాలు (పార్ట్ 2 )

ఆత్మానుభూతి పొందుతూ కర్మలలో ఆత్మానుభూతి చేసుకోవడం – మెడిటేషన్ కు ముఖ్యమైన పునాది ఆత్మ యొక్క స్పృహ ఉండడం. స్వయాన్ని ఆత్మగా అనగా జ్యోతి స్వరూపంగా భావిస్తూ, ఆత్మ యొక్క నిజగుణాలను అనుభూతి చేసుకోవడం.

Read More »
2nd Dec 2023 Soul Sustenance Telugu » Brahma Kumaris | Official

మెడిటేషన్ లో చేయవలసిన మరియు చేయకూడని 10 అంశాలు (పార్ట్ 1)

ఒక పాజిటివ్ ఆలోచనతో మీ మెడిటేషన్ ను ప్రారంభించండి – మెడిటేషన్ ప్రారంభించే ముందు, మీరు స్వచ్ఛమైన మరియు ప్రశాంతమైన జీవి అని మరియు సర్వ గుణాల, శక్తుల సాగరుడైన భగవంతుడు మీ తండ్రి

Read More »
1st Dec 2023 Soul Sustenance Telugu » Brahma Kumaris | Official

మీ ఆనందాన్ని వాయిదా వేయకండి

మనం ప్రతి క్షణం ఆనందంగా ఉండాలనుకుంటాము. అయినప్పటికీ, ఏదైనా కావాల్సినది జరిగే వరకు ఆ ఆనందాన్ని వాయిదా వేయడానికి మన మనస్సును ప్రోగ్రామింగ్ చేశాం. తద్వారా మనం మన మనుసును షరతులతో కూడినదిగా చేస్తాము.

Read More »