1st Oct 2023 Soul Sustenance Telugu New

October 1, 2023

ఇవి ప్రపంచ నాటకం యొక్క చివరి క్షణాలు

ప్రపంచ నాటకం అనేది భూమిపై ఆత్మలందరూ ఆడే ఒక నాటకం, ఇందులో నాలుగు దశలు ఉన్నాయి – సత్యయుగం లేదా స్వర్ణయుగం, త్రేతాయుగం లేదా వెండి యుగం, ద్వాపరయుగం లేదా రాగి యుగం మరియు కలియుగం లేదా ఇనుప యుగం. ఆత్మలు శాశ్వతమైనవి కాబట్టి, ఈ నాటకం శాశ్వతమైనది. ఇది మళ్లీ మళ్లీ రిపీట్ అవుతూనే ఉంటుంది మరియు ఆత్మలు అనేక జన్మలు తీసుకొని డ్రామాలో తమ తమ పాత్రలను అభినయిస్తారు. అలాగే, ప్రపంచ నాటకంలో అత్యంత అందమైన పాత్రను ఇనుప యుగం చివరిలో భగవంతుడు అభినయిస్తారు. ఇనుప యుగాన్ని స్వర్ణయుగంగా మార్చి, ఆత్మలందిరిని, ప్రకృతిని మళ్లీ పాజిటివ్ మరియు స్వచ్ఛమైన ఆధ్యాత్మిక శక్తితో నింపుతారు, మరియు డ్రామా సరికొత్తగా ప్రారంభమవుతుంది. కాబట్టి మనం ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నాం, డ్రామాలో ఏ సమయంలో ఉన్నాం? ప్రపంచ నాటకంలో భగవంతుడు తన పాత్రను అభినయినించి స్వర్ణయుగాన్ని సృష్టిస్తున్న సమయంలో ఉన్నాము. ఇవి నాలుగు యుగాల  డ్రామా యొక్క చివరి క్షణాలు. ఈ సమయంలో మనం ఏమి చేయాలి?

  1. మనము అంతరంగంలోకి వెళ్లి, మనము చేసిన నాలుగు దశల మన ప్రయాణాన్ని పరిశీలించుకుందాము. భగవంతుడు మనతో పంచుకున్న జ్ఞానం ఆధారంగా మనం ప్రతి దశను విజువలైజ్ చేసుకుందాము. పరంధామానికి తిరిగి వెళ్ళటానికి మరియు పరంధామం నుండి దిగి వచ్చిన తర్వాత కొత్త ప్రయాణానికి సిద్ధం కావడానికి, ఎక్కడైతే ఆత్మ కొద్దిసేపు విశ్రాంతి తీసుకుంటుందో ఆ సమయం ఆసన్నమైంది. 
  2. మొదటి రెండు దశలలో మన సంస్కారాలు, ఆరోగ్యం, సంపద, సంబంధాలు మరియు పాత్రలలో ప్రతిదీ మంచిగా ఉందని మనము భగవంతుడి నుండి నేర్చుకున్నాము. మనము దైహిక ఆకర్షణలు మరియు శారీరక మొహం ప్రభావానికి లోనైనందున మనము తరువాతి రెండు దశలలో వీటన్నింటిలో దిగజారాము. మనం మళ్లీ ఆ తప్పులే చేయకుండా అందమైన, పాజిటివ్ కర్మలను మాత్రమే చేద్దాం.
  3. భగవంతుని ఆత్మిక జ్ఞానాన్ని విని, వారు చెప్పేది అనుభవం చేసుకుందాము. మెడిటేషన్ లో, ఆత్మల శాశ్వత నివాసం – శాంతిధామం లోని పరంజ్యోతి స్వరూపుడైన భగవంతుడిని అనుభవం చేసుకొని వారితో కనెక్ట్ అవుదాం. ఇది ఆత్మను మళ్లీ 100% పవిత్రంగా మారుస్తుంది.
  4. ప్రపంచ నాటకం ప్రయాణంలో ఇది ఒక ముగింపు. మనము ఇప్పుడు తదుపరి ప్రయాణాన్ని ప్రారంభిస్తున్నాము, దీనిలో స్వర్ణయుగానికి మరియు ఆ తర్వాత కొరకు కూడా ఆత్మ అన్ని గుణాలు, శక్తులు మరియు అందమైన సంస్కారాలతో నిండి ఉండాలి. ఈ ప్రయాణంలో కాలక్రమంగా పోగొట్టుకున్న వీటన్నింటినీ,  నిరంతరం భగవంతుని సాంగత్యంలో ఉంటూ మళ్లీ మనల్ని మనం నింపుకుందాం.

మీ సమీపంలో ఉన్న రాజయోగ మెడిటేషన్ సెంటర్ కొరకు

రికార్డు

3rd Dec 2023 Soul Sustenance Telugu » Brahma Kumaris | Official

మెడిటేషన్ లో చేయవలసిన మరియు చేయకూడని 10 అంశాలు (పార్ట్ 2 )

ఆత్మానుభూతి పొందుతూ కర్మలలో ఆత్మానుభూతి చేసుకోవడం – మెడిటేషన్ కు ముఖ్యమైన పునాది ఆత్మ యొక్క స్పృహ ఉండడం. స్వయాన్ని ఆత్మగా అనగా జ్యోతి స్వరూపంగా భావిస్తూ, ఆత్మ యొక్క నిజగుణాలను అనుభూతి చేసుకోవడం.

Read More »
2nd Dec 2023 Soul Sustenance Telugu » Brahma Kumaris | Official

మెడిటేషన్ లో చేయవలసిన మరియు చేయకూడని 10 అంశాలు (పార్ట్ 1)

ఒక పాజిటివ్ ఆలోచనతో మీ మెడిటేషన్ ను ప్రారంభించండి – మెడిటేషన్ ప్రారంభించే ముందు, మీరు స్వచ్ఛమైన మరియు ప్రశాంతమైన జీవి అని మరియు సర్వ గుణాల, శక్తుల సాగరుడైన భగవంతుడు మీ తండ్రి

Read More »
1st Dec 2023 Soul Sustenance Telugu » Brahma Kumaris | Official

మీ ఆనందాన్ని వాయిదా వేయకండి

మనం ప్రతి క్షణం ఆనందంగా ఉండాలనుకుంటాము. అయినప్పటికీ, ఏదైనా కావాల్సినది జరిగే వరకు ఆ ఆనందాన్ని వాయిదా వేయడానికి మన మనస్సును ప్రోగ్రామింగ్ చేశాం. తద్వారా మనం మన మనుసును షరతులతో కూడినదిగా చేస్తాము.

Read More »