HI

5th mar 2024 soul sustenance telugu

March 5, 2024

మహా శివరాత్రి నాడు భగవంతుని సందేశం (పార్ట్ 1)

మనమందరం మన ప్రార్థనలలో … శ్లోకాలు … మరియు ఆచారాలలో భగవంతునితో మాట్లాడతాము. వారు మనకు ఇచ్చిన ప్రతిదానికీ మనం కృతజ్ఞతలు తెలుపుతాము … వారి శక్తులను స్తుతిస్తాము … వారి సహాయం కోరుతాము … మన పాపాలను క్షమించమని వేడుకుంటాము … ప్రతిరోజూ వారితో మాట్లాడుతాము … కానీ వారు చెప్పేది ఆగి వినడానికి మనకు సమయం లేదు. మహా శివరాత్రి లేదా శివ జయంతి (మార్చి 8) నాడు భగవంతుని ఈ సందేశం మీరు వెతుకుతున్న దానితో మిమ్మల్ని కనెక్ట్ చేయగలదు… మీరు కోరుకున్నవన్నీ మీకు అందించగలదు… వారి మాట విందాం…

 

నా మధురమైన పిల్లలు, మీరు నన్ను మరచిపోయారు, ఎందుకంటే మనం చాలా కాలం నుండి కలుసుకోలేదు. మీరందరూ నా గురించి విన్నారు, చదివారు. కానీ మీరు వెతుకుతున్న సత్యత గురించి చెప్పడానికి ఇప్పుడు నేను మీతో నేరుగా మాట్లాడాల్సిన సమయం వచ్చింది. నేను నా గురించి చెప్పే ముందు, మీ గురించి మీకు గుర్తు చేస్తాను. మధురమైన పిల్లలు,  మీరు మీరనుకునే  మీ పేరు, మతం, వృత్తి, సంబంధం… కాదు, మీరు చూసే ఈ శరీరం కూడా కాదు. మీరు స్వచ్ఛమైన చైతన్య జీవి, ఆధ్యాత్మిక సూక్ష్మ బిందువు, అనేక పాత్రలను పోషించడానికి శరీరాన్ని ఉపయోగించే ఆత్మ. మీరు స్వచ్ఛమైన, శాంతియుతమైన, ప్రేమగల మరియు శక్తివంతమైన ఆత్మ.

 

సుమారు 5000 సంవత్సరాల క్రితం, మీరందరూ నాతో మన సంపూర్ణ శాంతి మరియు స్వచ్ఛతల ఇళ్లయిన … పరంధామంలో … నివసించారు. కానీ మీరు, ఈ భూమిపై మీ పాత్రను పోషించవలసి వచ్చింది, దాని కోసం మీరు నన్ను మరియు మీ ఆధ్యాత్మిక ఇంటిని విడిచిపెట్టి ఈ ప్రపంచంలోకి వచ్చారు. మీరు ఈ ప్రపంచంలోకి వచ్చినప్పుడు మీరు సంపూర్ణంగా, పరిపూర్ణంగా మరియు దివ్య గుణాలతో ఉండే వారు. మీరు  మీ పాత్రను పోషించడానికి పరిపూర్ణమైన భౌతిక శరీరంతో ఒక పరిపూర్ణ ప్రపంచం … పరడైస్, హెవెన్ , స్వర్గం, జన్నత్, బహిస్ట్ గా పిలువబడే దైవత్వం, ప్రేమ కలిగిన  సంపన్న ప్రపంచంగా ఉండేది. శరీరం వృద్ధాప్యానికి చేరుకున్నప్పుడు  మీరు కొత్త భౌతిక శరీరం అనే దుస్తులను ధరించి మీ పాత్రను కొనసాగిస్తారు. పరంధామం నుండి చాలా మంది పిల్లలు ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మీతో చేరారు. స్వర్ణయుగం (సత్యయుగం) మరియు వెండి యుగం (త్రేతాయుగం) అని పిలువబడే ఈ ఆనంద ప్రపంచాన్ని మీరందరూ దాదాపు 2500 సంవత్సరాలు అనుభవించారు.

(సశేషం)

మీ సమీపంలో ఉన్న రాజయోగ మెడిటేషన్ సెంటర్ కొరకు

రికార్డు

19th april 2024 soul sustenance telugu

విజయానికి 8 మెట్లు (పార్ట్ 3)

విజయానికి మార్గం ప్రధాన మార్పులతో నిండి ఉంటుంది, దానిలో ప్రయాణీకులుగా మనం స్వీకరించగలగాలి మరియు మార్పులు మనలను ప్రతికూలంగా ప్రభావితం చేయకుండా ఎదుర్కోగలగాలి. ఆత్మిక బలం లేకపోవడం, మార్పులను ప్రతికూలంగా చూసే ధోరణి కారణంగా

Read More »
18th april 2024 soul sustenance telugu

విజయానికి 8 మెట్లు (పార్ట్ 2)

ఒక నిమిషం పాటు మీరు ఏమి ఆలోచిస్తున్నారో ఆపివేసి, మీ జీవితంలోని కొన్ని ముఖ్యమైన సంబంధాలను కోల్పోవడాన్ని మీరు పట్టించుకోనంతగా లక్ష్యం ముఖ్యమా అని మిమ్మల్ని మీరు ప్రశ్నించుకోండి. అలాగే, ఈ ప్రక్రియలో నేను

Read More »
17th april 2024 soul sustenance telugu

విజయానికి 8 మెట్లు (పార్ట్ 1)

మనమందరం ఉదయం నుండి రాత్రి వరకు చేసే వివిధ చర్యలతో నిండిన జీవితాన్ని గడుపుతున్నాము. వ్యక్తిగత, వృత్తిపరమైన, సామాజిక లేదా ఆర్థిక రంగాలలో ప్రతి చర్య నేను ఆశించిన దానిని సాధించాలనే ఉద్దేశ్యం లేదా

Read More »