HI

2nd jan 2024 soul sustenance telugu

January 2, 2024

సానుకూల ఆలోచనలతో సానుకూల ఆరోగ్యాన్ని పెంపొందించుకోండి

మన శారీరక ఆరోగ్యంపై ఆలోచనల ప్రభావం చాలా ఉంటుంది. ప్రతి ఆలోచన శరీర కణాలపై ప్రభావం చూపుతుంది. నేడు పెద్ద సంఖ్యలో నిరంతర ప్రతికూల భావోద్వేగాలు అనగా ఒత్తిడి, కోపం, భయం, బాధ, అపనమ్మకం, అసూయ, అపరాధ భావం మానసిక వ్యాధుల రూపంలో బయట పడతాయి. ఇప్పుడు మనం ఆరోగ్యంపై సానుకూల భావాల ప్రభావంపై దృష్టి పెడదాము. ప్రేమ, శాంతి, ఆనందం, క్షమాభావం, అంగీకారం, ప్రశంసలు, నమ్మకం, ఉత్సాహం – ప్రతి శక్తివంతమైన మరియు సానుకూల ఆలోచన మన శరీరంలోని కణాలపై ప్రభావం చూపుతుంది. సరైన ఆలోచనా విధానం కేవలం మనం బాగా లేనప్పుడు మాత్రమే కాదు అన్ని సమయాలలోనూ కావాలి. గత బాధలు, ఆగ్రహం, క్షమించలేకపోవడం మరియు మరచిపోలేకపోవడం అనే మన భావోద్వేగ అవరోధాలు తొలగించుకుందాం. ఇది ఒక ఆలోచన అంత దూరం మాత్రమే ఉంది. పరిస్థితి చాలా కాలం క్రితం జరిగి ఉండవచ్చు, కానీ నేను ఈ రోజు కూడా ఆ భావోద్వేగానికి గురి అయినట్లైతే నేను భావోద్వేగ అవరోధాన్ని కలిగి ఉన్నట్టు, ఇది ఇప్పటికే నా శరీరంలో శక్తిని అవరోధం కలిగించి ఉంటుంది.

మనం ఆరోగ్యం గురించి మాట్లాడేటప్పుడు, కేవలం శారీరక అనారోగ్యాన్ని నయం చేయడంపై దృష్టి పెడతాము, కానీ అనారోగ్యానికి మూలమైన భావోద్వేగ అవరోధం తొలగించకపోతే, శారీరక అనారోగ్యం రిపీట్ అవుతుంది. ప్రతిసారి మనం కోపం బదులు కరుణను; పగ బదులు క్షమాపణ; సందేహం బదులు నమ్మకం; పోటీ బదులు సహకారం; విమర్శల బదులు ప్రశంసలు ఎంచుకుంటే మనం వ్యాధి కంటే ఆరోగ్యాన్ని ఎంచుకున్నట్టు. మన శరీరానికి సంబంధించి చేసే  ప్రతి ఆలోచన – అది మనం కనిపించే తీరు గురించి అయినా; మన ఆరోగ్యం గురించి; మనం వదులుకోవాలనుకునే వ్యసనం గురించైన సరే, ఆ ఆలోచనలు శరీరానికి ఒక సందేశం ఇస్తాయి, ఆ సందేశాన్ని శరీరం స్వీకరిస్తుంది. కాబట్టి, మనస్సుకు హాని కలిగించే వాటిని తొలగించి గత జ్ఞాపకాల బాధను తుడిచివేద్దాం, ఎందుకంటే మానసిక ఆరోగ్యం శరీరాన్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది.

మీ సమీపంలో ఉన్న రాజయోగ మెడిటేషన్ సెంటర్ కొరకు

రికార్డు

19th feb 2024 soul sustenance telugu

గతం నుండి నేర్చుకుందాం

మీరు మీ జీవితంలో వెనక్కి తిరిగి చూసినప్పుడల్లా నిజాయితీగా గతంలో చేసిన పొరపాట్ల నుండి ఏమైనా నేర్చుకున్నారా లేక కేవలం గతంలోనే ఆగిపోతున్నారా? చివరకు గతాన్ని వృధాగా తలుచుకుంటూ చాలా తక్కువ నేర్చుకోవడం జరుగుతుందా?

Read More »
18th feb 2024 soul sustenance telugu

ఆపేక్షలను విడిచిపెట్టండి

మీ సహోద్యోగి సమయానికి ప్రాజెక్టును పూర్తి చేయడంలో మీరు ఎప్పుడూ సహాయం చేస్తూనే వచ్చారు, కానీ ఒక్కసారి మీరు అతడిని సహాయం అడిగితే అతను నిరాకరించాడు. మీరు ఇంటికి చేరుకునేసరికి బాగా అలసిపోయారు. మీ

Read More »
17th feb 2024 soul sustenance telugu

దూకుడు స్పందనలను సమర్థించవద్దు

కొన్ని సందర్భాలలో మన మాటలను, ప్రవర్తనను నియంత్రించుకోవడం చాలా కష్టంగా అనిపిస్తుంది, అలాంటప్పుడు మనం దూకుడుగా స్పందించేస్తుంటాం. అప్పుడు మన పొరపాటును అంగీకరించకపోగా, తరచూ మన స్పందనను సమర్థించుకుంటూ ఉంటాము. ఈరోజుల్లో మన పాత్రలు

Read More »