Hin

15th may 2024 soul sustenance telugu

May 15, 2024

సంబంధాలలో క్షమించడం మరియు మరచిపోవడం

సంబంధాలలో తేలికగా మరియు స్థిరంగా ఉండటానికి ఒక ముఖ్యమైన సూత్రం – క్షమించడం మరియు మరచిపోవడం(ఫర్గివ్ అండ్ ఫర్గెట్)  – ఇది సుప్రసిద్ధ సూత్రం – అది ఆచరించడం మనకు కొన్నిసార్లు కష్టమనిపిస్తుంది. దానినే “మరచిపోవాలంటే క్షమించాలి(ఫర్గివ్ టు ఫర్గెట్) ”  అని అనవచ్చు. కొన్నిసార్లు మనం ఒక నిర్దిష్ట వ్యక్తి గురించి ఎంతో చేదు అనుభవంతో చాలా సంవత్సరాలు గడుపుతాము. అవతలి వ్యక్తి అంటే మనల్ని బాధ పెట్టిన వ్యక్తి మనకు ఎలా అయినా ఆ మూల్యం చెల్లించాలని(పగతీర్చుకునే భావోద్వేగాలు) కోరుకునే ఆంతరిక హింసకు లోనవుతాము. మనం వారికి  వెంటనే జవాబు ఇవ్వకలేకపోయినా, ఆ బాధను మన మనసులోనే పెట్టుకుని, తరువాత ఎప్పుడో అది  బయటకు తీస్తాము. అప్పుడు “ఓ అవును, మరి మీరు అలా బాధపెట్టినప్పుడు…….” అని జవాబు ఇస్తాము. మనం క్షమించనందువలనే ఆ చేదుతనాన్ని మనలోనే ఉంచుకుంటాము. ఇది పరిస్థితిని పరిష్కరించదు; అది చేసే ఏకైక పని మన బాధను పెంచి , మానసికంగా భారంగా చేసి , శాంతిగా ఉండనివ్వక పోవడం. కాబట్టి, క్షమించకపోతే, మనం మరచిపోలేము అన్నది ముఖ్యం. ఎవరైనా మనల్ని అవమానించినప్పుడు, దానిని వదిలివేయడం మనం చేసే  చివరి ప్రయత్నం. కానీ మన ఆరోగ్యకరమైన, శాశ్వతమైన సంబంధాన్ని కోరుకుంటున్నప్పుడు, మనం చేయవలసింది అదే.

కొన్నిసార్లు, ఆ బాధ ఒక తెగిన సంబంధానికి సంబంధించినప్పుడు, బాధ పెట్టిన వారిని క్షమించడమే కాక , ఆ అనుభవంలోకి వెళ్లడానికి మిమ్మల్ని అనుమతించుకున్నందుకు మిమ్మల్ని మీరు క్షమించుకోవాలి. ఆ అనుభవాన్ని అనుమతించడానికి అడుగు వేసింది మీరే. మీరు ఆ అడుగు వేయకపోతే,  అలాంటి అనుభవాన్ని చేసుకునేవారు కాదు. మీరు ఆ సంబంధాన్ని ఏర్పరుచుకున్నప్పుడు దానిలో ఉన్న అవకాశాలు, సవాళ్ళు  , ఆ సంబంధంలో ఏమి జరగవచ్చో, అన్నీ మీకు తెలుసు. కాబట్టి అలాంటి పరిస్థితుల్లో, మీరు అవతలి వ్యక్తిని క్షమించడం నేర్చుకోవడమే కాకుండా, మిమ్మల్ని మీరు క్షమించడం కూడా నేర్చుకోవాలి. అప్పుడే మరిచిపోగలుగుతారు.

మీ సమీపంలో ఉన్న రాజయోగ మెడిటేషన్ సెంటర్ కొరకు

రికార్డు

13th july 2024 soul sustenance telugu

ఆకర్షణ సిద్ధాంతం (లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్) – మనమేమిటో మనం అదే పొందుతాము

కుటుంబం లేదా స్నేహితుల నుండి అంగీకారం పొందడానికి చాలా కష్టపడి ప్రయత్నించినప్పటికీ, ప్రేమ మరియు ఆప్యాయతను అందని కొంతమంది వ్యక్తులను (లేదా మనల్ని కూడా) మనం చూస్తూ ఉంటాము. వారు అందరినీ చూసుకుంటారు కానీ

Read More »
10th july 2024 soul sustenance telugu

భగవంతుడు ప్రపంచాన్ని ఎలా శుద్ధి చేస్తాడు? (పార్ట్ 2)

భగవంతుడు మార్పులకు అతీతుడు. వారు స్వచ్ఛత, గుణాలు మరియు శక్తులలో స్థిరమైన వారు. భగవంతుడు తన ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం ద్వారా వెల్లడించినట్లుగా, భూమిపై 5000 సంవత్సరాల ప్రపంచ నాటకం నాలుగు సమాన దశలగా నడుస్తుంది

Read More »
9th july 2024 soul sustenance telugu

భగవంతుడు ప్రపంచాన్ని ఎలా శుద్ధి చేస్తాడు? (పార్ట్ 1)

800 కోట్లమంది, ఎన్నో రకాల జీవ జంతువులు ఉన్న ప్రపంచంలో మనం నివసిస్తున్నాము. అలాగే, ఈ ప్రపంచం పంచ తత్వాలతో రూపొందించబడింది – భూమి, నీరు, అగ్ని, గాలి మరియు ఆకాశం. భగవంతుడు చెప్పినట్లుగా, 

Read More »