HI

20th jan 2024 soul sustenance telugu

January 20, 2024

సమృద్ధి యొక్క వైఖరి

ఈరోజు జరిగిన సంఘటన కారణంగా మీ సానుకూల వైఖరి తగ్గి ఉండవచ్చు. అయితే తగ్గిన వైఖరిని మీరు తర్వాత వచ్చే సందర్భాలలోకి, రోజంతటిలోకి తీసుకువస్తున్నారా? లేక ఆగి, మీ మూడ్‌ను సెట్ చేసుకుని, మీ దృక్పథాన్ని పునరుద్ధరించుకున్నారా? చాలాసార్లు, మనం వ్యక్తులతో, పరిస్థితులతో, వస్తువులతో, ప్రకృతితో, ప్రపంచంతో అసంతృప్తిగా ఉంటాము. మనకు లేని దాని గురించే మనం ఫిర్యాదు చేస్తుంటాము – ఆరోగ్యం, సంతోషం, సౌకర్యాలు, సమయం, సంపద, బంధాలు … ఇలా లిస్టు పెద్దగా ఉండవచ్చు. వాస్తవానికి మనకు విభిన్నమైన ఫలితం కావాలంటే, ముందుగా మన ఆలోచనా విధానాన్ని మార్చుకోవాలి – లోటు వైఖరి కాకుండా సమృద్ధి వైఖరి ఉండాలి. సానుకూల వైఖరి పూర్తి జీవితాన్ని నియంత్రణలోకి తెస్తుంది. ఇది ఆరోగ్యం, సంతోషం, సంబంధాలు, విజయాన్ని పెంచుతాయి. పరిస్థితులు సానుకూలంగా లేకపోయినా కానీ మనం చూసే దృష్టికోణాన్నిబట్టి వచ్చింది ఒక అవకాశంలా భావించి నేర్చుకుని, ఎదిగేందుకు మార్గంలా చూస్తామా లేక ఒక వైఫల్యంగా చూస్తామా అన్నది మన వైఖరిని బట్టే ఉంటుంది. మీ వైఖరిని ప్రతి రోజూ పరిశీలించుకుని, మీ మనస్తత్వానికి బాధ్యత వహిస్తూ సానుకూలంగా ఉండండి. అప్పుడు పరిస్థితులు మీ నియంత్రణలోకి ఎలా వస్తాయో చూడండి. గుర్తుంచుకోండి – నేను సమృద్ధి వైఖరితో ఉన్నాను. నాకు కావలసిందంతా నా వద్ద ఉంది. నా వైఖరి సరైన వ్యక్తులను, పరిస్థితులను ఆకర్షిస్తుంది.

వైఖరే సర్వస్వము అని మనకు నేర్పించారు. ఆగి, పరిశీలించుకోండి – ఈ మధ్య కాలంలో మీ వైఖరి మొత్తంగా ఎలా ఉంది? ఆశావాదంతో, సానుకూలంగా, నిర్భయంగా, సంతృప్తిగా ఉన్నారా? మీ వైఖరి మీకు ప్రపంచాన్ని సానుకూల అద్దాల ద్వారా చూసే అవకాశాన్ని ఇచ్చిందా లేక అన్నీ మంచిగా ఉన్నప్పుడే మీకు అన్నీ మంచిగా కనిపిస్తున్నాయా? మీ వైఖరే మీ ఎదుగుదలకు అవసరమైన ద్వారాలను మూసివేయాలా లేక తెరవాలా అని నిర్ణయిస్తుంది. ఎందుకంటే మీరు ఉత్పన్నం చేసే ప్రతి ఆలోచన వెనుక ఒక భావన కూడా ఉత్పన్నమవుతుంది. కాలక్రమేణా మీ భావనలు మీ వైఖరిని తయారు చేస్తాయి – వ్యక్తుల గురించి, పరిస్థితుల గురించి, పని మరియు ప్రపంచం గురించి. కనుక, వ్యక్తులు మరియు పరిస్థితుల గురించి మీకున్న భావనల ప్రకారంగా మీరు వైఖరిని ఏర్పరచుకుంటారు – అంగీకరించడమా లేక తిరస్కరించడమా, గౌరవమా లేక అగౌరవమా అని. మన ఆలోచనలే మన వైఖరిని తయారు చేస్తాయి కాబట్టి వైఖరి మార్చుకోవడం అంటే మన ఆలోచనలను మార్చుకోవడమే. జీవితం సమృద్ధిగా ఉందా లేక లోటుతో ఉందా అన్నది కూడా మన వైఖరిని బట్టే ఉంటుంది కానీ మన వద్ద ఉన్నదాని బట్టి కాదు. మంచి జీవితానికి మంచి వైఖరి అవసరం.

మీ సమీపంలో ఉన్న రాజయోగ మెడిటేషన్ సెంటర్ కొరకు

రికార్డు

19th feb 2024 soul sustenance telugu

గతం నుండి నేర్చుకుందాం

మీరు మీ జీవితంలో వెనక్కి తిరిగి చూసినప్పుడల్లా నిజాయితీగా గతంలో చేసిన పొరపాట్ల నుండి ఏమైనా నేర్చుకున్నారా లేక కేవలం గతంలోనే ఆగిపోతున్నారా? చివరకు గతాన్ని వృధాగా తలుచుకుంటూ చాలా తక్కువ నేర్చుకోవడం జరుగుతుందా?

Read More »
18th feb 2024 soul sustenance telugu

ఆపేక్షలను విడిచిపెట్టండి

మీ సహోద్యోగి సమయానికి ప్రాజెక్టును పూర్తి చేయడంలో మీరు ఎప్పుడూ సహాయం చేస్తూనే వచ్చారు, కానీ ఒక్కసారి మీరు అతడిని సహాయం అడిగితే అతను నిరాకరించాడు. మీరు ఇంటికి చేరుకునేసరికి బాగా అలసిపోయారు. మీ

Read More »
17th feb 2024 soul sustenance telugu

దూకుడు స్పందనలను సమర్థించవద్దు

కొన్ని సందర్భాలలో మన మాటలను, ప్రవర్తనను నియంత్రించుకోవడం చాలా కష్టంగా అనిపిస్తుంది, అలాంటప్పుడు మనం దూకుడుగా స్పందించేస్తుంటాం. అప్పుడు మన పొరపాటును అంగీకరించకపోగా, తరచూ మన స్పందనను సమర్థించుకుంటూ ఉంటాము. ఈరోజుల్లో మన పాత్రలు

Read More »