బ్రహ్మా కుమారీల 7 రోజుల కోర్సు (పార్ట్ 3)

బ్రహ్మా కుమారీల 7 రోజుల కోర్సు (పార్ట్ 3)

ఆత్మ మరియు భగవంతుని జ్ఞానాన్ని తెలుసుకున్న తర్వాత, బ్రహ్మా కుమారీల యొక్క 7 రోజుల పరిచయ కోర్సు ప్రపంచ నాటకం మరియు దాని 4 యుగాల గురుంచి బోధిస్తుంది – స్వర్ణయుగం లేదా సత్యయుగం, వెండి యుగం లేదా త్రేతాయుగం, రాగి యుగం లేదా ద్వాపరయుగం మరియు ఇనుప యుగం లేదా కలియుగం మరియు మనందరికీ వాటిలో వేర్వేరు జన్మలు ఉంటాయి. ప్రపంచ నాటకం యొక్క వ్యవధి 5000 సంవత్సరాలు మరియు 4 యుగాలలో ప్రతి యుగం యొక్క  వ్యవధి 1250 సంవత్సరాలు అని భగవంతుడు వెల్లడించారు. 5000 సంవత్సరాల ఈ ప్రపంచ నాటకం భూమిపై ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో అనగా సాకార ప్రపంచంలో దానంతట అదే సదా పునరావృతమవుతుంది. 5000 సంవత్సరాలలో, మానవ ఆత్మలు సాకార ప్రపంచంలో వారి విభిన్న పాత్రలు పోషించడానికి వారి స్వచ్ఛతను బట్టి వివిధ సమయాల్లో పరంధామం నుండి సాకార ప్రపంచానికి వస్తారు. పవిత్రమైన ఆత్మలు ముందుగా భూమిపైకి వస్తారు. ప్రతి 5000 సంవత్సరాల ప్రపంచ నాటకం ముగింపులో, భగవంతుడు ఆత్మలందిరినీ పవిత్రంగా చేస్తారు. వారందరు పవిత్రంగా అయిన తరువాత తిరిగి పరంధామానికి వెళ్తారు. పరంధామంలో కొంత కాలం విశ్రాంతి మరియు నిశ్శబ్ధత తరువాత, ప్రపంచ నాటకం దానంతట అదే పునరావృతం అయినప్పుడు, ఆత్మలందరూ వారి నిర్ణీత సమయానికి ఈ సాకార ప్రపంచంలోకి మళ్ళి క్రిందికి వస్తారు. 

ప్రపంచ నాటకం యొక్క మొదటి 2 యుగాలు, అంటే మొదటి 2500 సంవత్సరాలు, పాజిటివిటీ మరియు పవిత్రతతో నిండి ఉంటాయి మరియు ఈ సమయంలో ఎటువంటి దుఃఖం మరియు అశాంతి ఉండవు. అకాల మరణం లేకుండా పూర్తి మంచి ఆరోగ్యం మరియు దీర్ఘాయువు, చాలా స్వచ్ఛమైన మరియు దివ్యమైన భౌతిక సౌందర్యం, సమృద్ధిగా సంపద, అందమైన మరియు ఆనందకరమైన సంబంధాలు మరియు అందారూ దైవీ లక్షణాలు మరియు దివ్యత్వంతో నిండి ఉంటారు. స్త్రీ పురుషుల మధ్య ఆధ్యాత్మిక కలయిక మరియు పవిత్రమైన  సంకల్ప శక్తి ద్వారా పిల్లలు జన్మిస్తారు అంతే కానీ ఈనాడు ఉన్నట్లుగా భౌతిక కలయిక ద్వారా కాదు.  పిల్లలకు జన్మనిచ్చే ఈ రకమైన ఆధ్యాత్మిక మరియు పవిత్రమైన పద్ధతి మొదటి 2500 సంవత్సరాల తర్వాత రాగి యుగంలో వ్రాయబడిన మన ధార్మిక పుస్తకాలు మరియు పురాతన గ్రంథాలలో ప్రస్తావించబడింది. ఈ మొదటి 2500 సంవత్సరాలను స్వర్గం అని అంటారు మరియు స్వర్గంలో నివసించే వారిని దేవతలు లేదా దేవీ దేవతలు అని అంటారు, వారు ఈనాటికీ ప్రపంచంలో ఎక్కువగా ఆరాధించబడతారు. 

(రేపు కొనసాగుతుంది…)

మీ సమీపంలో ఉన్న రాజయోగ మెడిటేషన్ సెంటర్ కొరకు

రికార్డు

4th Dec 2023 Soul Sustenance Telugu » Brahma Kumaris | Official

మానసిక భారాలు మరియు ఒత్తిళ్ళను అధిగమించుట (పార్ట్ 1)

ఆధ్యాత్మిక స్థాయిలో, భారం (ప్రెషర్) అంటే మనపై పని చేసే బాహ్య శక్తిని, దానిని భరించగల లేక ఎదిరించగల మన సామర్థ్యంతో విభాగిస్తే వచ్చేదే భారం. అందువలన, శక్తి మరియు ఎదిరించగల సామర్థ్యం ఒత్తిడి

Read More »
3rd Dec 2023 Soul Sustenance Telugu » Brahma Kumaris | Official

మెడిటేషన్ లో చేయవలసిన మరియు చేయకూడని 10 అంశాలు (పార్ట్ 2 )

ఆత్మానుభూతి పొందుతూ కర్మలలో ఆత్మానుభూతి చేసుకోవడం – మెడిటేషన్ కు ముఖ్యమైన పునాది ఆత్మ యొక్క స్పృహ ఉండడం. స్వయాన్ని ఆత్మగా అనగా జ్యోతి స్వరూపంగా భావిస్తూ, ఆత్మ యొక్క నిజగుణాలను అనుభూతి చేసుకోవడం.

Read More »
2nd Dec 2023 Soul Sustenance Telugu » Brahma Kumaris | Official

మెడిటేషన్ లో చేయవలసిన మరియు చేయకూడని 10 అంశాలు (పార్ట్ 1)

ఒక పాజిటివ్ ఆలోచనతో మీ మెడిటేషన్ ను ప్రారంభించండి – మెడిటేషన్ ప్రారంభించే ముందు, మీరు స్వచ్ఛమైన మరియు ప్రశాంతమైన జీవి అని మరియు సర్వ గుణాల, శక్తుల సాగరుడైన భగవంతుడు మీ తండ్రి

Read More »